Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada dome

Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Bauskas novads,
LV-3933

Tālrunis: 63976100, Fakss: 63960524
E-pasts:

E-adreses saziņas kanāls:

e-adrese

Rekvizīti:

Reģ. Nr. 90009115957
PVN reģ. Nr. LV90009115957

AS Swedbank HABALV22
Konta Nr.: LV54HABA0551025822482

AS SEB banka UNLALV2X
Konta Nr.: LV91UNLA0055000527499

Darba laiks

Vecumnieku novada domes speciālistu
darba laiks:

Pirmdienās: 8:00 - 17:00
Otrdienās: 8:00 - 17:00
Trešdienās: 9:00 - 19:00
Ceturtdienās:      8:00 - 17:00
Piektdienās: 8:00 - 14:00

Pusdienas pārtraukums pirmdienās, otrdienās

un ceturtdienās: 12:00 - 12:40

Trešdienās: 12:00 - 13:00

Vecumnieku novada domes kases darba laiks no 01.01.2019.:

Pirmdien: 8.00-12.00; 12.40-16.30

Otrdien: 8.00-12.00; 12.40-16.30

Trešdien: 9.00-12.00; 13.00-18.30

Ceturtdien: 8.00-12.00; 12.40-16.30

Piektdien: 8.00-13.30

 

Pirms svētkiem darba laiks
tiek saīsināts par 1 stundu.
Dome nestrādā likumā noteiktajās svētku dienās

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot
elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • lnformatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai:
  • Nosūtot iesniegumu, izmantojot portālu www.latvija.lv
  • Uzdodot jautājumu Vecumnieku novada domei, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju "Saziņa ar pašvaldību"

*dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un
jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta
saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933