Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku apvienības pārvalde

Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki,
Vecumnieku pagasts, Bauskas novads,
LV-3933

Tālrunis: 63976100, Fakss: 63960524
E-pasts: 

E-adreses saziņas kanāls:

e-adrese

Rekvizīti:

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģistrācijas Nr. 90009116223
PVN reģistrācijas Nr. LV90009116223

Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901

NORĒĶINA KONTS: LV50TREL9802589008000
BANKA: VALSTS KASE
BANKAS BIC: TRELLV22

Darba laiks

Vecumnieku apvienības pārvaldes speciālistu
darba laiks:

Pirmdienās: 8:00 - 18:00
Otrdienās: 8:00 - 17:00
Trešdienās: 8:00 - 17:00
Ceturtdienās:      8:00 - 17:00
Piektdienās: 8:00 - 16:00

Pusdienas pārtraukums no 12:00 - 13:00

 

 

Pirms svētkiem darba laiks
tiek saīsināts par 1 stundu.
Iestāde nestrādā likumā noteiktajās svētku dienās

 

Nolikums:

pdfVecumnieku apvienības nolikums

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot
elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • lnformatīvai saziņai un e-parakstītu* dokumentu iesniegšanai:
  • Nosūtot iesniegumu, izmantojot portālu www.latvija.lv
  • Uzdodot jautājumu Vecumnieku novada domei, izmantojot mājas lapas piedāvāto iespēju "Saziņa ar pašvaldību"

*dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un
jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta
saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933