Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Kurmenes tautas nams

Kurmenes tautas namsAdrese: "Pagastmāja", Kurmene, Kurmenes pagasts, Bauskas novads, LV-5115

Kontakti: 65152732, e-pasts:

Vadītāja: Sarmīte Ķīse, Tālr. 22423531

Tehniskā darbiniece: Kristīne Siliņa, Tālr. 26183986

Kolektīvu nodarbību grafiks:

DIENA LAIKS KOLEKTĪVS VADĪTĀJS

Pirmdiena

16:00 - 21:00
(Baltajā skolā)

Keramikas pulciņš
”Mālotava Vizla”

Dace Balckare


Piektdiena

18:00 - 21:00

AT „Kurmene”

I. Pavinkšnis

Amatierteātris "Kurmene"

DSC 03431Vadītāja: Ingus Pavinkšnis

Kontakti: Tālr. 22018723

Kolektīvs darbojas no 2010.gada, iestudē dažādu autoru sarakstītās lugas. Dalībnieku skaits 13, vecumā no 12 līdz 75 gadiem.Teātrim pievienojušies četri aktieri no Skaistkalnes un Bārbeles. Amatierteātra dalībnieki piedalās Kurmenes tautas nama pasākumu veidošanā, dodas viesizrādēs uz kaimiņu pagastiem un novadiem.

Mēģinājumi notiek piektdienās no plkst.18.00 līdz 21.00

Vingrošanas pulciņš

Vadītāja: Dace Balckare

Kontakti: Tālr. 22183986

Keramikas pulciņš ”Mālotava Vizla”, sevi pierādījis, vairāk kā gadu darbojoties Jauniešu mājas paspārnē. Interese par mālošanas nodarbībām ir liela, ne tikai vietējie kurmenieši, bet arī kaimiņpagastu un novadu ļaudis vēlas apgūt māla trauku veidošanu.
Klātienē un arī attālināti pulciņā darbojas ap 30 mālotāju. Vadītāja Dace Balckare ir profesionāla keramiķe, kura pastāvīgi paaugstina savu zināšanu līmeni, apgūstot arvien jaunas keramikas tehnikas ,piedaloties un organizējot keramikas plenērus. Tā kā Kurmenes parkā ir uzmūrēts ceplis, tad vairākas reizes gadā tas tiek kurināts, lai nodedzinātu gatavos traukus.

Nodarbības notiek Baltajā skolā pirmdienās no plkst. 16.00 - 21.00

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933