Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Vecumnieku tautas nams

Vecumnieku tautas namsAdrese: Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV–3933

Kontakti: Tālr. 63976322 vai 28667825,

  e-pasts:

Vadītājs: Jānis Retenais

Mākslinieciskās daļas vadītāja: Evelīna Griņova-Kabanova

Administrators: Jana Goževica, tālr. +37128297049, e-pasts:   

Skaņotājs: Andrejs Skābuliņš, Tālr. 26447517

Tehniskā darbiniece: Aija Dreimane, Tālr. 29347883

Kolektīvu nodarbību grafiks:

 

Laiks

Kolektīvs

Vadītāja

PIRMDIENA

10:00 – 12:00

SK "Atbalss"

I. Kaktiņa

 

14:20 - 15.10 

BDK "Rūķi"

A.Seglicka

 

18:00 – 20:00

AT “Vecmuiža”

V.Petruševica

  19:00 – 21:00 SDK "Ozols" A.Seglicka

OTRDIENA

15:30 – 18:00

BVA  “Zīļuki”

D.Starta

 

16:00 – 18:00

SDDK “Rudens rozes”

S.Vēvere
 

20:00 – 22:00

VPDK “Vēveri”

S.Vēvere

 

19:00 – 22:00

Darts šautriņu klubs

R.Roga

TREŠDIENA

17:30 – 20:00

AT “Vecmuiža”

V.Petruševica

 

19:00 – 22:00

Floristikas studija

L.Lauriņa

 

20:00 – 22:00

VPDK "Vēveri"

S.Vēveri

   

JK “Via Stella”

L. Batņa

CETURTDIENA

11:30 – 15:40

Angļu val. pašattīst.grupa

V.Lāce

 

14:20 – 15:10

BDK “Rūķi”

R.Seglicka

 

19:00 – 21:00

JK “Maldugunis”

S. Druva

 

19:00 – 21:00

SDK “Ozols”

A.Seglicka

SVĒTDIENA

15:00 – 19:00

JK "Maldugunis"

S. Druva

Bērnu vokālais ansamblis "Zīļuki"

zilukiVadītāja: Dace Starta

Kontakti: Tālr. 26495605

„Zīļuki” darbojas no 2005. gada oktobra mēneša. Šis jau ir otrais sastāvs, kurā esam 3 puiši un 10 meitenes. Esam ļoti skaļi un jautri. Piedalāmies Vecumnieku tautas nama pasākumos. Visvairāk mums patīk koncerti, pēc kuriem ir ballītes.

Mēģinājumi: Otrdienās plkst. 13:10 – 15:00

Senioru deju kolektīvs "Ozols"

Ozols copy copy copyVadītāja: Agita Seglicka

Kontakti: Tālr. 26516658

Moto: „Cik labi, ka mēs visi esam kopā, cits citam blakus ar vienu domu, ar vienu prieku un sāpi savu darbdienu sasildīt” /V. Kokle – Līviņa/

Vecumnieku tautas nama senioru deju kopa „Ozols” 2014./2015. gada sezonā atzīmēs 55 gadu pastāvēšanas jubileju. Kolektīvā dejo 26 dalībnieki, vidējais vecums 55 gadi. Savas darbības laikā piedalījies visos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Veic aktīvu koncertdarbību.

Mēģinājumi: Pirmdienās, ceturtdienās plkst. 19:00 – 21:00

Floristikas studija

Floristikas studijaVadītāja: Līga Lauriņa

Kontakti: Tālr. 26317951

Moto: Sena indiešu gudrība māca – ja Tev ir divi maizes gabali vienu apmaini pret ziediem.

Mērķis: Lietišķās mākslas tradīciju pārmantošana, saglabāšana un attīstība.

Uzdevumi:

1. Nacionālā mākslas veida, nacionālo tradīciju , gadskārtu svētku svinēšanas, saimes, ģimenes svinību kopšana.
2. Iepazīstināt ar augiem un to izmantojumu mākslinieciskajā noformējumā.
3. Apgūt floristikas  pamattehnikas un pamatelementus.
4. Attīstīt kreativitāti un precizitāti.
5. Veidot praktiskās iemaņas augu kompozīciju veidošanā, dāvanu un apkārtējās vides estētiskā noformēšanā.

Regulāri veidojam izstādes tautas namā, kā arī visos novada pagastos. Piedalāmies Latvijas floristu apvienības organizētajās izstādēs un floristu darbu konkursos visā republikā. Publicējamies profesionālajā presē.

Nodarbības: Ceturdienās plkst. 17:00 – 19:00

Senioru dāmu deju kolektīvs "Rudens rozes"

Rudens Rozes copy copyVadītāja: Sarmīte Vēvere

Kontakti: Tālr. 29242312

Moto: Rudens rozēm dejot prieks!

Kolektīvs dibināts 2009. gada 19. aprīlī.

Patstāvīgais skaits dejotājas – reizēm visas desmit. Aktīvi līdzdarbojamies Vecumnieku tautas nama pašdarbnieku saimē. Katru gadu aicinam draugus uz Mārtiņdienas sadanci Vecumnieku tautas namā. Pārstāvam novadu senioru damu deju kopu sadančos arī citos novados.

Mēģinājumi: Pirmdienās plkst. 11:00 – 13:00

Senioru koris "Atbalss"

IMG 5942 copy copy copyVadītāja: Iveta Kaktiņa (diriģente)

Kontakti: Tālr. 28398565, e-pasts:   

Moto: „Kas var brīvi kā putns izdziedāt savu dziesmu, tam ir viss, lai būtu laimīgs!” /Z.Mauriņa/

Mēģinājumi: Pirmdienās plkst. 10.00 - 12.00

 

Foto: Alise Barkauska

Jauktais koris "Maldugunis"

Maldugunis copyVadītāja: Sindija Druva (diriģente)

Kormeistare: Iveta Kaktiņa

Kontakti: Tālr. 26344225

Jauktais koris „Maldugunis" ir dibināts 2001. gadā. Kori „Maldugunis" raksturo azarts, un kora dalībniekus vieno kopīgas muzicēšanas prieks – vairāki dalībnieki korī dzied jau kopš tā dibināšanas brīža. Kopš 2013. gada kori vada diriģente Sindija Druva (1983).

Koris vienmēr bijis aktīvs Dziesmu svētku kustības dalībnieks, un kopīgi nosvinējis jau 3 Vispārējos Latviešu dziesmu svētkus. Koris uzstājies dažādos koncertos sadarbībā ar Latvijas koriem, un ar daudziem to saista stipra muzikāla draudzība. „Maldugunis" piedalījies garīgās mūzikas festivālos Balvos un Daugavpilī, uzstājies dievnamos un koncertzālēs gan Vecumnieku novadā, gan citur Latvijā, devies koncertturnejās uz Austriju un Vāciju. 2014. gadā koris piedalījās garīgās mūzikas festivālā „Kaunas Musica Religiosa", kurā ieguva Sudraba diplomu jaukto koru kategorijā. Koris katru gadu bagātina Vecumnieku novada kultūras dzīvi ar īpašiem koncertiem, aicinot tajos piedalīties arī dažādus viesmāksliniekus. „Maldugunis" ir radošs un enerģisks koris, vieta, kur atrast domubiedrus, attīstīt savu muzikalitāti un gūt jaunu pieredzi gan kopīgos koncertos un muzikālos ceļojumus, gan ikdienas darbā, apgūstot daudzveidīgu un interesantu mūziku.

Mēģinājumi: Ceturtdienās plkst. 19.00 - 21.00, Svētdienās plkst. 18.00 - 21.00

Sieviešu koris "VIA STELLA"

Jauniešu koris "VIA STELLA"Vadītāja: Liene Batņa (diriģente)

Koncertmeistare: Līga Eglīte

Kontakti: Tālr. 26172271

Sievišķīgs šarms, niansēta muzikalitāte, mirdzums un prieka dzirksts acīs raksturo meiteņu kori Via Stella. Kora Via Stella nosaukums tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “Ceļš uz zvaigzni”, kas vienlaikus ir arī kolektīva kopīgais mērķis. Mūs vieno kas vairāk par mūzikas mīlestību - to grūti izteikt vārdos, bet viegli izteikt dziesmā. 

Kora Via Stella kopīgais ceļš uz zvaigznēm aizsākās 1996. gadā Vecumniekos, kas atrodas 45 km no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. Kopš pirmsākumiem kora mākslinieciskā vadītāja ir Liene Batņa, kas iedvesmo ikvienu kora dalībnieci ieraudzīt un sadzirdēt mūzikas tik krāsaino pasauli.

Koris ir koncertējis prestižās koncertzālēs, kultūrvēsturiskās vietās un baznīcās gan Rīgā un Latvijas novados, gan ārpus Latvijas robežām – Ungārijā, Vācijā, Austrijā, Lietuvā un Spānijā

Mēģinājumi: Trešdienās plkst. 18:15 – 20:30 (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā)

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vēveri"

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vēveri"Vadītāja: Sarmīte Vēvere

Kontakti: Tālr.29242312

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vēveri" deju soļus ritina jau 30. darba sezonu. Izausti krāšņi deju raksti, kas priecējuši skatītājus dažādos Latvijas novados.

No kolektīva dibināšanas sākuma deju dzīparus kolektīvs izvijis visos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos. Ar koncertiem ciemojies un deju draugus atradis vairākos pagastos. Deja palīdz vieglāk griezt ikdienas dzirnas un svētku prieku saglabāt ilgāk sirdī.

Kolektīvā dejo 18 dejotāji.

Mēģinājumi: Otrdienās, trešdienās plkst. 19:30 – 21:30

Amatierteātris "Vecmuiža"

Amatierteātris "Vecmuiža"Vadītāja: Vēsma Petruševica

Kontakti: Tālr. 22443931

Amatierteātris „Vecmuiža” jauno 2014/2015. gada sezonu uzsācis ar pārmaiņām. Darbu sākusi jauna režisore. Gatavojam jaunu repertuāru un aicinām mums pievienoties jaunus dalībniekus.

Mēģinājumi: Otrdienās plkst. 18:00 – 20:00

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933