Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Lauku kapelai “Savējie” - 15!

Decembris Vecumnieku novadā iesākās ar svētkiem. 1. decembra vakarā, spītējot atnākušajai ziemai, Bārbeles tautas namā lauku kapela «Savējie», sirsnīgā un siltā gaisotnē, svinēja 15 gadu jubileju, pieskandinot tautas nama zāli ar visiem zināmām un mīļām dziesmām koncertā «Ceļā...».

Bārbeles lauku kapela «Savējie» savu darbošanos sāka 2003. gada decembrī. Kapelas «krustmāte» Dace Starta kavējās atmiņās par kapelas pirmajiem iznācieniem sabiedrībā. Arī kapelas dalībnieks Mārtiņš Mediņš bijis viens no tiem, kurš rosinājis Daci izveidot kādu muzikālu savienību.

Dace Starta stāsta par kapelas “Savējie” nosaukuma rašanos: “Nosaukums radās aizbraucot ciemos pie draugiem - «ēdampagastiem» uz Kūkām. Tur kapela tika uzņemti, kā savējie, kā labi draugi. Tā arī radās nosaukums”.

Šajā vakarā uz skatuves muzicēja 8 dalībnieki – Mārtiņš Mediņš, Aina Mediņa, Baiba Pētersone, Gatis Mediņš, Gints Lācis, Ieva Mediņa, Emīlija Mediņa un Matīss Mediņš.  Tā ir radošu cilvēku kompānija, kuriem patīk sanākt kopā un savu brīvo laiku pavadīt muzicējot, dziedot un spēlējot, aizmirstot par ikdienas rūpēm. Kapelas dalībnieki spēlē dažādus mūzikas instrumentus: akordeonu, cītaru, bungas, perkusijas, mandolīnu, tubu, blokflautu, stabuli, vijoli un kontrabasu.

Kapelas misija ir tautas lustināšana un kustināšana muzicējot, dziedot. Tautas nematerialā mantojuma saglabāšana, popularizēšana un tālāk nodošana. Tās mērķis ir pārmantot un popularizēt tautas muzicēšanu. Katru sezonu kapela apgūst jaunu repertuāru, iesaistot procesā arī dalībnieku bērnus, tādējādi nodrošinot muzicēšanas tradīcijas pārmantojamību.

Muzikālās apvienības repertuārs ir plašs, tā dzied un spēlē gan latviešu tautasdziesmas, gan tautā labi pazīstamas ziņģes, gan populāras šlāgermelodijas – visu, kas šķiet interesants un ausij tīkams. Šajā vakarā kapela izdziedāja skaistākās latviešu dziesmas - «Kāpēc man dziedāt svešu dziesmu», «Skaista mana tēva sēta», kā arī citas sirsnīgas dziesmas. Dziesma «No četriem novadiem austs» piecēla kājās visu zāli, lai kopīgi vienotos vienā balsī, izdziedātu visu Latviju kopīgi.

Kapela ir neatņemama Vecumnieku novada sastāvdaļa, jo tā koncertē dažādos novada pasākumos, piemēram, Līgo svētkos, valsts svētkos, pašdarbnieku koncertos, novada Dziesmu un deju svētkos, «Ēdampagastu» saietos. Kapela veicina Vecumnieku novada un savu atpazīstamību arī ārpus novada robežām, piedaloties Dziesmu un deju svētkos Rīgā, tautas mūzikas svētkos Kuldīgā, Kandavā, Jelgavā, kā arī citās Latvijas malās. Kapela koncertē ne tikai Latvijā, bet ir viesojusies arī Polijā un Slovākijā.

Svinības kuplināja un «Savējos» sveikt bija ieradusies kapela «Aizezeres muzikanti» no Kokneses novada, kapela «Strops» no Saldus novada, kapela «Karikste» no Aizkraukles novada, muzikālā apvienība, kapela «Ziņģes brāļi» no Bauskas, Bārbeles tautas nama folkloras kopa «Tīrums», vidējās paaudzes deju kolektīvs «Bārbele» un Bārbeles tautas nama dramatiskais kolektīvs «Bārbelīši», kā arī citi sveicēji no novada. Sveicēji kapelas dalībniekiem dāvāja ziedus, dāvanas, rīmes, dziesmas un dejas, vēlot veiksmi turpmākajā radošajā darbībā, jo 15 gadi – tas ir tikai sākums, ieskrējiens. Priekšā ir vēl turpmākie 15 un vēl vairāk gadi.

Radošie, atraktīvie un lieliskie priekšnesumi plašāk apskatāmi fotogalerijā https://vecumnieki.lv/novads-foto-video-galerija/1231-lauku-kapelai-savejie-15

Alise Dreimane
“Vecumnieku Novada Ziņu” redaktore

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933