Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Bērnu koncertā Vallē uzzied pavasaris

26. aprīlī Valles saieta namā mazus un lielus priecēja dažāda vecuma bērni, kuri izpildīja gan skanīgas un visiem zināmas dziesmas, gan spriganas un atraktīvas tautas dejas.

Tā kā ārā ir ziedošs pavasaris, tad arī Valles saieta namā tas bija jūtams caur katru loga rūti, caur katru deju soli, zilbi un dziesmu, bērni saules apspīdēti klātesošajiem sniedza kvalitatīvu un  baudāmu priekšnesumu.

Bērnu koncertā piedalījās Latvijas Radio vokālais ansamblis “Dzeguzīte”, ansambļa vadītājas Daila Martinsone un Zigda Martinsone, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Kadiķītis” deju kolektīvs “Kadiķītis” un Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādes deju kolektīvs “Tūdaliņš" paši lielākie dejotāji, to vadītāja Santa Pastore un Valles vidusskolas deju kolektīvs “Vallēni”, to vadītāja Astrīda Celmiņa.

S. Pastore izteica savu prieku par atrašanos Vallē, viņas mazo dejotāju acīs spēlējās uguns liesmiņas skatoties uz lielajiem Valliešu dejotājiem, bērniem bija grūti noticēt, ka nākotnē viņi arī tā mācēs dejot. “Jūsu mirdzošās acis mums ir vislielākā balva, paldies, ka bijāt kopā ar mums, paldies, ka atradāt laiku šeit atnākt,” pateicās S. Pastore.

Valles pamatskolas 8. klases skolniece Lilita Ķikure un 7. klases skolniece Annija Anna Arāja dejo jau no bērnu kājas, Lilita no 1. klases un Annija jau no bērnu dārza laikiem. Dejot ir viņu hobijs, viņas ne brīdi nav domājušas par to, ka nākotnē ar dejošanu nenodarbosies. Meitenes slavē savu deju kolektīva vadītāju, jo tieši viņa ir tā, kas spēj motivēt dejot gan tagad, gan turpmākā nākotnē. “Paldies mūsu skolotājai viņa ir tā, kuras dēļ mēs uzstājoties vēlamies parādīt savu labāko sniegumu,” pateicību izsaka A.A. Arāja.

Koncerta noslēgumā Valles saieta namā valdīja pozitīvas emocijas, “Dzeguzēni” priecājās redzēt deju priekšnesumus pie dziesmām, kuras viņi bija izpildījuši, savukārt, dejotājus iepriecināja vokālā ansambļa “Dzeguzīte” izpildītās dziesmas un krāšņie tērpi.

Foto galerija pieejama šeit: https://vecumnieki.lv/novads-foto-video-galerija/1718-bernu-koncerta-valle-uzzied-pavasaris

Alise Barkauska,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933