Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Muzeju nakts Vallē „Stiprināt spārnus”

Pasaule griežas un joņo,
Bet gribas apturēt mirkli.
Gribas, kā kaķēnam ierausties segā,
Un sajust, vai to, ko saka otrs cilvēks,
Tu dzirdi,-
Ar sirdi?...
/Iveta Pudāne/

Šīs ir tikai vienas no manām dzejas rindām, kuras izskan programmā „Citas vērtības”. Jāatzīst, tā bija neaprakstāma laime un neizsakāms gandarījums, Ka Visums noorganizēja mūsu uzstāšanos, 18.maija novakarē, Muzeju nakts ietvaros, pasākumā „Stiprināt spārnus” – Valles aktieru Amtmaņu muzejā „Zvanītāju Bukas”.

Pirms devāmies ceļā, bijām jau izpētījuši, kas tad vēl bez mums uzstāsies. Pārsteidza, cik ļoti daudzveidīga un īpaša programma paredzēta, un mazliet iezagās šaubas, vai šī interesantā Muzeju nakts programma, būs Valles apkaimes, tuvāku un tālāku iedzīvotāju, sadzirdēts un apmeklēts pasākums. Bet, kad ieradāmies, labu brīdi pirms savas uzstāšanās,  cilvēku piepildītajā muzeja klētī,  kur ar savu meistarklasi rosījās floriste Līga Lauriņa, mēs bijām patīkami pārsteigti! Līga, veiklām roku kustībām, veidoja „Pilnības ragu” un ar skatītājiem, pacilāti  dalījās pieredzes apmaiņā. Uzreiz sajutām muzeja īpašo auro un, kas ne mazāk svarīgi – sajutāmies gaidīti. Pēc brīža, koši zaļajā pļaviņā, dzeguzes kūkošanas apskaņoti, pie skatītāju sirdssiltajiem acu skatieniem, devāmies mēs – programma „Citas vērtības”: dzejas autore Iveta Pudāne, muzikālā fona virtuozs Rihards Pudāns un šova „Gatava pārvērtībām” dalībniece - Inese Priede. Bija prieks vērot, kā skatītāji plūda un plūda mūsu virzienā... Dzeja mijās ar dziesmām un interesantiem stāstiem, klausītāji baudīja nepiespiestu gaisotni svaigā gaisā un saule silti apmirdzēja katru, pateicībā, ka esam šeit – „Zvanītāju Bukās” satikušies. Tieši šodien, tieši tagad.

No kopmēģinājuma atgriezās Valles dejotāji un mēs, nu jau vēl daudz kuplākā skaitā, devāmies muzeja telpā baudīt ansambļa „Vēl mazliet” lielisko skanējumu. Īpaši izskanēja dziesmas, veltītas Zemgalei, vēl jo īpašāk, pašā noslēgumā – „Pie Dieviņa gari galdi”, kuru līdzdziedāja visi! Škita, ka dziesmai pievienojas arī visi tie aktieri, kuri muzeja telpā, noraugās uz mums no saviem portretiem. Tik īpaši tas bija!

Bet noslēgumā, kaut kas pavisam maģisks... Gongu meditācija ar Evitu Sarmu. Tas bija brīdis, kad savienojās Vieta, Cilvēks, Skaņa un Laiks. Aizvērtām acīm, visi kā viens, liels vai mazs, sēdus, stāvus vai guļus, ļāvās gongu skaņu vibrācijām. Katram savas iekšējas sajūtas, bet visiem kopā – neaizmirstams, maģisks, vien gaisā jaušams mirklis!

Pēc pasākuma, visu atnākušo acis mirdzēja, jo katra spārni  - viennozīmīgi tika stiprināti! Varbūt kādam tie tikai izauga, varbūt kāds tos pavēra plašākam lidojumam, bet stiprināti tika visi! Esmu daudz kur bijusi, daudz redzējusi, daudz baudījusi un sajutusi, bet, esot Valles aktieru Amtmaņu muzejā un satiekot, tā dedzīgo vadītāju - Daci Annu Zvaigzni, man apbrīnā jāpasaka lielu PALDIES, ka var noorganizēt kaut ko tik brīnišķīgu – sajūtām bagātu! Varu teikt droši, mēs katrs no pasākuma aizgājām mazliet laimīgāks kā bijām pirms tam, jo mēs katrs savā ceļasomā ielikām patiesās dzīves vērtības, kuras nav nopērkamas par naudu, bet sajūtamas, vien ieklausoties sevī.

Mēs apturējām mirkli un sadzirdējām, ko mums saka otrs cilvēks – ar sirdi, jo...
..Ne jau pērles ir tās,
kas šajā dzīvē mirdz,
Bet gan priecīgas acis un laimīga sirds.
/Iveta Pudāne/

Personīgs PALDIES Sandrai Neliusai, ka „Citas vērtības” pirmoreiz izskanēja Stelpē – 23.martā, un PALDIES Dacei Annai Zvaigznei, ka „Citas vērtības” 18.maijā izskanēja Vallē. PALDIES, ka bija iespēja iepazīt, Vecumnieku novada dzejas mīļotājus. Lai citas vērtības iedvesmo!

 Iveta Pudāne 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933