Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aizvadīti tradicionālie Meteņu svētki

Ar krāšņām divu dienu svinībām Vecumnieku novadā izskanējuši Meteņi, kas novada tradīciju pūrā kļuvuši par gaidītu ziemas nogales svētku stūrakmeni.

Danču vakars Vecumnieku tautas namā

14. februāra novakarē, Meteņu svētku priekšvakarā, Vidējās paaudzes deju kolektīvi “Vēveri”, “Stelpe” un “Imantieši” iedejoja ikgadējos un vienus no gaidītākajiem novada svētkiem - Meteņus.

Īsi pirms sadanča vakara sākuma Vecumnieku tautas namā pulcējās ļaudis no dažādiem novadiem, lai baudītu dejas mākslu. Ekrānā tika rādīti ieskati no aizritējušiem Meteņu svētkiem, fonā balss stāstīja par pagātnes Meteņu gaidām, tradīcijām un svētku svinēšanu.

Kāds ticējums vēsta, ka Meteņu svētkos raksturīga ir lielīšanās, tāpēc pirmie ar deju mākslu “lielījās” VPDK “Vēveri”. “Vēveru” dejas kā parasti bija karstasinīgas un mīlestības pilnas. Kolektīva vadītāja Sarmīte Vēvere atgādināja, ka kolektīvs dibināts pirms 35 gadiem, bet kodols palicis nemainīgs. VPDK “Stelpe” dejas bija pārdomātas un degsmes pilnas. Kolektīva vadītāja Lāsma Skābuliņa minēja, ka visjaukākie brīži kolektīvam ir braucot mājās no pasākumiem, kuros piedalījušies, īpaši atmiņā palicis brauciens pa Mēmeles upi. Kā stāsta tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja Inga Rakusova, rīdzinieki lielīties māk, VPDK “Imantiešu” ekstravagantie tērpi un jauda spēj uzrunāt ikvienu klātesošo. Kolektīva vadītāja Linda Plostniece atklāj, ka tomēr ikdiena un mēģinājumi ir tie, kas spēj ikvienam kolektīva dalībniekam radīt gandarījumu, neskatoties uz ikdienas rūpēm.

Pēc dančiem trīs vīri - pa vienam no katra kolektīva, tika mērīts viņu prāta asums, spēks un pēdas lielums. Uzvarēja atjautīgākie, tomēr jāmin, ka šajā vakarā uzvar draudzība un ikviens vīrietis ar savu atjautīgumu spēja sasmīdināt skatītājus.

Vakara kulminācija bija neiestudētais priekšnesums, kur visi deju kolektīvi vienojas kopīgā dejā.  Enerģiskā deja lika pasākuma apmeklētājiem ritmā sist gan plaukstas, gan kājas. Vakars turpinājās ar dančiem, kuros varēja piedalīties ikviens interesents. Vienošanās kopīgā dejā bija kā pierādījums Vecumnieku novada labvēlīgajai viesu uzņemšanai.

Alise Barkauska, Vecumnieku novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

 

15.februāra svētku rosība aizsākās jau no agra rīta ar Meteņdienas tirgu, kur tirgot un pirkt gribētāji tikās, lai katrs gūtu gandarījumu – viens nopirktu, otrs pārdotu.

Rīta pusē savas durvis interesentiem vēra arī Vecumnieku tautas nams. Lielajā zālē uz galdiem bija salikti dažnedažādi dabas materiāli – klūgas, nūjas ēveļskaidas u.c., lai ikviens, kas to vēlējās varētu izgatavot sev svētku masku un piedalītos maskotajā gājienā. Masku gatavošanu vadīja un visus meistarstiķus ierādīja floristikas darbnīcas vadītāja Līga Lauriņa.

Mūsu novadā  šos svētkus kuplināja Meteņdienas viesi – dažādas folkloras kopas gan no novada pagastiem, gan attālākām Latvijas vietām. Vistālāko ceļu pie mums bija mērojuši Daugavpilieši – folkloras kopa „Speiga”.

Jampadracis lauku sētās

Jau tradicionāli pirmspusdienā folkloras kopas devās uz novada lauku sētām, kur, maskās tērpušies, vadīja Meteņdienas rituālu, lai šajā gadā kuplo druvas, lai labi aug lopi, lai auglība, veselība un labklājība ienāk katrā mājā un skar ikvienu.

Šīgada Meteņdienas budēļus savā sētā uzņēma Stelpes pagasta „Līdumu” mājas, Vecumnieku pagasta „Sateku” mājas, Valles pagasta „Abiķi” un viesmīlīgā, dzīvespriecīgā Mārīte Vītola no Vecumniekiem.   

Budēļi un čigāni, kas bija ieradušies pie Inetas un Jāņa Klāviņiem Stelpes pagasta „Līdumos”, dziedāja, dejoja, rībināja, cēla lielu troksni gan ar balsīm, gan dažādiem mūzikas instrumentiem, lai aizbaidītu ziemu, kas gan šogad padevusies gaužām „neziemīga”, gan aizbaidītu kurmjus un citus traucēkļus, kas neļauj saimniekam ievākt labu ražu un izaudzēt kuplu ganāmpulku. Budēļi savās dziesmās un dančos iesaistīja arī māju saimniekus. Tika izdejots gan dārzs, gan izstaigāta kūts, lai brangi aug sadzimušie jēri. Kopā ar pašu folkloristiem  „Līdumu” mājās ciemojās folkloras kopa „Siaudela” no Biržiem un dziedāja Meteņdziesmas lietuviski.

Jānis Kļāviņs sacīja, ka ir priecīgs un ne pirmo reizi savā mājā uzņem budēļus. Šie svētki jāsvētī un Meteņiem par godu pat „asfalts uzliets” (zeme pa nakti sasalusi) un budēļiem nav jādejo pa dubļiem. Kurējās ugunskurs un rāmās liesmas sauca pavasari, kas vairs nav aiz kalniem. „Priecājamies paši un aicinām citus. Kāpēc gan lai tas man būtu grūti? Šodien esmu kurpes uzvilcis. Visu ziemu zābakos vien nostaigāju,” sacīja saimnieks. Budēļi pēc skaļās rībināšanas tika cienāti ar pīrāgiem un lielajā katlā vārītu zupu, ko viesi slavēt slavēja.

„Vecumnieku Novada Ziņas” paguva pabūt arī Mārītes Vītolas viesmīlīgajā sētā pašā Vecumnieku centrā. Budēļi dejoja, dziedāja, pūta koka taurē un visās aktivitātēs piedalījās pati saimniece. „Es vienmēr esmu teikusi – ja vajag kādu uzņemt, esmu gatava to darīt vienmēr un sagādāt cilvēkiem prieku,” sacīja Mārīte Vītola. Arī viņa cienāja budēļus ar zupu un citiem gardumiem.

Budēļi līdzīgi tika sagaidīti arī „Sateku” mājās un „Abiķos”.

Pateicas saimniekiem un budēļiem

Īsā pusdienlaika pauzē Vecumnieku tautas namā novada Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš sacīja paldies un pasniedza nelielas piemiņas veltes visiem, kas palīdzēja veidot Meteņdienas svinības mūsu novadā.

Pateicības saņēma:

 • JSK «GAITA» Vecumnieki
 • Vecumnieku floristikas studija
 • Viesu māja «Satekas»
 • Z/S «Līdumi»
 • Z/S «Abiķi»
 • Mārīte Vītola
 • Biedrība «Jaunatne smaidam»
 • Misas tautas nams
 • Kurmenes tautas nams
 • Bārbeles tautas nams
 • Skaistkalnes tautas nams
 • Valles saieta namam/ Vecumnieku novada jauniešu dome
 • Stelpes kultūras organizatore Sandra Neliusa
 • VPDK «Vēveri»
 • VPDK «Stelpe»
 • VPDK «Imantieši»
 • Folkloras kopai «Tīrums»
 • Folkloras kopai «Speiga»
 • Baldones folkloras kopa
 • Folkloras kopa «Graudi»
 • Folkloras kopa «Ūzuleņi»
 • Biržu folkloras kopa «Siaudela»
 • DFK «Sudmaliņas»
 • Folkloras kopa «Ruba»
 • Folkloras kopa «Urgas».

Maskotais gājiens

Visspilgtākais pirmskulminācijas brīdis allaž ir maskotais gājiens cauri Vecumniekiem līdz Jaunajam ezeram. Tāds tas bija arī šoreiz. Visdažādākajās maskās tērptie budēļi, dziedot, rībinot un dejojot gāja cauri novada centram. Gājienu vēroja un fotografēja novada iedzīvotāji, kas ar priecājās par daudzveidīgajām un atraktīvajām maskām.

Pie Jaunā ezera

Jaunā ezera krastā folkloras kopas priecēja svētku viesus ar dziesmām un dančiem, skaļu taurēšanu, tādējādi baidot prom ziemu. Katra folkloras kopa dziedāja un izdejoja vairākas tematiskas dziesmas.

Pasākuma dalībnieki varēja piedalīties jautrās atrakcijās – maisa lēkšanā, pogu ķeršanā, striķa griešanā, izjādē ar zirgiem, otrādajā lasīšanā u.c.

Arī ezera krastā kurējās ugunskurs, sildīja dalībniekus un viesus. Visi varēja piedalīties dančos un dziedāt līdzi.  Pasākuma dalībnieki varēja sasildīties ar tēju vai kafiju un gardu maltīti, ko bija sarūpējis „JeCoffee”. Gardajiem cepelīniem bija liela piekrišana.

Par jautru notikumu izvērtās Meteņdienas „mīziens” – saldumu lietus no ezermalas priedes un sanākušo saldumu lasītāju aplaistīšana ar ūdeni.

Lai Meteņdienas rituāliem un izdarībām pie Jaunā ezera piešķirtu īpašu akcentu, pirms ugunsbumbas (salmu bumbas) aizdedzināšanas klātesošie varēja vērot ugunsšovu, ko demostrēja „Fire show studio”. Šāds notikums Meteņdienu svinībās bija pirmo reizi.

Pēc tam sekoja svētku kulminācija – tika aizdedzināta salmu bumba un Meteņdienas aktivitātes bija galā. Visi svētku dalībnieki tika aicināti cienāties ar Vecmuižas putru, kas vārīta pēc senas receptes, ko sagādājusi Vecumnieku novadpētniecības centra vadītāja Rita Kovala. To varēja baudīt ikviens, kas to vēlējās.

Svētki izskanējuši. Mēs ar gaišām domām un darbiem gaidām pavasari, kam jābūt dāsnam un auglīgam ar labvēlīgām sējas dienām, lai kopā varam svinēt Ražas svētkus.

Andra Matuļenko, „Vecumnieku Novada Ziņu” redaktore

 FOTO GALERIJA

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933