Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Vidējās paaudzes deju kolektīvi sadancojas Vecumnieku tautas namā

 Šovasar Rīga dimdēs dziesmu skaņās un deju soļos, jo Latvijas valsts simtgades lielākais notikums būs XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Dziesmu un deju svētki ir tautas izcilākais kultūras meistardarbs, kas izturējis laika pārbaudi. Tie ir kļuvuši par nacionālas un starptautiskas nozīmes notikumu, kas sauc kopā un saliedē latviešus visā pasaulē, vieno paaudzes un tautības. Dziesmu un deju svētku tradīcija ir devusi nozīmīgu ieguldījumu nācijas pašapziņas veidošanā un neatkarīgas valsts idejas uzturēšanā latviešu tautai sarežģītos vēstures posmos. Tas novērtēts arī starptautiskā līmenī, 2003.gadā Dziesmu un deju svētkus iekļaujot UNESCO Cilvēces mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma meistardarbu sarakstā.

Sagaidot īpašo notikumu, 27.janvārī Vecumnieku tautas nama rīkotajā sadancī tikās vidējās paaudzes deju kolektīvi no Bauskas, Vārkavas un Vecumnieku novada, lai izdejotu koncertprogrammu ‘’Galopā līdz Deju svētkiem”. Pie mums viesojās vidējās paaudzes deju kolektīvs ‘’Mēmele”, vadītāja Ligita Irbīte, vidējās paaudzes deju kolektīvs ‘’Vanagi”, vadītāja Iveta Isajeva, vidējās paaudzes deju kolektīvs ‘’Rundāle”, vadītāja Aiga Vangale. Koncertprogrammas dalībnieki bija Vecumnieku novada vidējās paaudzes deju kolektīvs ‘’Bārbele”, vadītāja Agita Seglicka, kolektīvs ‘’Stelpe”, vadītāja Lāsma Skābuliņa, deju kolektīvs ‘’Valle”, vadītāja Astrīda Celmiņa, un kolektīvs „Vēveri”, vadītāja Sarmīte Vēvere. Vakara viešņas bija senioru dāmu deju kolektīvs ‘’Rudens Rozes”, vadītāja Sarmīte Vēvere), kuras Deju svētkos nepiedalīsies, toties šovasar pārstāvēs mūsu novadu lieluzvedumā ‘’Latvijas dejas dzīparos vīta” Olaines novada Mežaparka estrādē.

Visi deju kolektīvi bija izvēlējušies pašiem tuvas dejas, kā arī tās, kuras ir apgūtas Deju svētku lieluzvedumam ‘’Māras zeme”. Dejas kolektīvu izpildījumā bija ļoti dažādas, tās labi raksturoja laiku, cilvēkus, vērtības un tradīcijas. Gatavojoties lielajiem svētkiem, dejas ir labi iedejotas un gatavas rādīšanai visai Latvijai un plašajai pasaulei.

XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos atbalsojas simtgades svinību vēstījumi un vērtības. To centrā ir cilvēks – svētku dalībnieks visplašākajā nozīmē, no dziedātājas vecmāmiņas līdz komponistam, brīvprātīgajam, šuvējai un svētku viesim. Ikviens turpina tradīciju, radot un darot Dziesmu un deju svētkus un reizē savu valsti – Latviju. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku vērtības ir cieņa, kopība un tagadnīgums.

Vita Vēvere,
Vecumnieku tautas nama
Mākslinieciskās daļas vadītāja
29451787

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933