Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Viedie ciemi - iniciatīva iedzīvotājiem uzņemties atbildību par vidi, kurā dzīvojam

Kopš 2017. gada Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aizsāka iniciatīvu, kuras aktivitātes ir vērstas uz stipru ciemu, kopienu veidošanu, kopīgi īstenojot projektus, kas dod labumu ciemā dzīvojošajiem cilvēkiem. Ciemus, kas iesaistījušies šajā kustībā sauc par «viedajiem ciemiem». Tie ir ciemi ar savu gudrību, domāšanu, aktīvu iedzīvotāju iniciatīvu.

 Sadarbībā LLKC par pirmo viedo ciemu Latvijā kļuva Alsunga. Tagad jaunveidoto viedo ciemu pārstāvji uz Alsungu brauc pēc pieredzes, lai skatītu dabā, kā izskatās viedais ciems, ar ko tas pārāks, kādas priekšrocības un labumu dod vietējai sabiedrībai.

Latvijā šo projektu koordinē Valsts Lauku tīkla sekretariāta, kas ir LLKC struktūrvienība, projektu vadītāja Zanda Dimanta-Svilpe.
Uzrunājot LLKC Bauskas biroja vadītāju Daci Griķi, mūspusē ieteikts viedo ciemu idejas īstenošanā iesaistīt Kurmeni un Skaistkalni Vecumnieku novadā.

Šogad, neraugoties un dažādiem kovidšķēršļiem, notikušas darba grupu sanāksmes un arī pieredzes brauciens uz Alsungu.
Kā atzīst D.Griķe abos ciemos darbojas spēcīgas līderpersonības – Eleonora Maisaka un Laima Indriķe, kuras, jau līdz idejas par viedajiem ciemiem tapšanai, bija īstenojušas vairākus projektus, kas dod labumu un uzlabo vietējās sabiedrības dzīves apstākļus.

Vajadzīga lokomotīve

«Vecumnieku Novada Ziņas» uzrunāja skaistkalnieti Eleonoru Maisaku, kas 22 gadus bijusi LLKC Bauskas biroja vadītāja, aktīva lauku tūrisma un sieviešu kluba «Mēmelīte» dalībniece.
Eleonora stāsta: «Ideja ir ļoti laba, sen par to biju dzirdējusi un lasījusi par pieredzi ārzemēs. Bez spēcīga atbalsta viedo ciemu ideja Latvijā «nav paceļama». Lai varētu īstenot viedo ciemu idejas, ļoti nepieciešams pašvaldības atbalsts. Citādi idejām tiek apgriezti spārni.

Vēl ļoti svarīgi ir tas, ka kādam ir jābūt lokomotīvei. Kā jau tas dzīvē ir – labās lietas un darbi vienmēr notiek tur, kur kāds par to ir iededzies un no sirds strādā. Alsungas piemērs, ar pašvaldības atbalstu, rāda, ka uzņēmējiem Alsungā ir pavisam cita jauda un uzņēmība. Neteikšu, ka mums nav atbalsta, bet droši vien mazliet trūkst komunikācijas.

Kurmenes un Skaistkalnes viedo ciemu ideja ir sākuma fāzē, kad apzinām iespējas, uz kurām varam atsperties. Skaistkalnē pirms kāda laika ir īstenoti vairāki ar lauku tūrismu saistīti projekti. Mūsu priekšrocība ir arī Lauku sieviešu klubs «Apvārsnis», kas ir kā vietējā lokomotīve. Uzskatu, jo tālāk mēs esam no novada centra (un administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tas būs neizbēgami), jo viedajam ciemam lielāka nozīme.»

E.Maisaka par kopienas un viedā ciema veidotāja un organizatora paraugu uzskata Andreju Mediņu, kas sevi pierādījis vairākos spēcīgos projektos – sējot domu, ģenerējot ideju un ar savu personību piesaistot līdzcilvēkus darboties.
«Tagad rosība ir Kurmenē un tas ir ļoti liels ieguvums. Ja tu dari, nevis tikai runā, tad cilvēki atbalstīs. Kā redzamu līderi uzskatu arī mūsu Laimu Indriķi, kas cītīgi darbojas Skaistkalnē,» vērtē Eleonora.

Viedais ciems 1 1

Ar ko iesākt

Eleonora Maisaka pauda, ka viedo ciemo darbības tuvākie plāni ir izmantot dabas bagātības. Sākt kaut vai ar kādas skaistas vietas sakopšanu, upmalas iztīrīšanu, peldvietas ierīkošanu, darīt visu, ar ko var piesaistīt uzmanību un par ko cilvēkiem – gan pašu, gan ciemiņiem - būs prieks. Svarīgs ir arī gids, kas par to visu var pastāstīt un mums tāds ir. Anita Nagle ir brīnišķīgs gids.

«Mums Skaistkalnē ir daudz viesmīlīgu namu. Laba ideja ir āra kafejnīcas. Par tām uz brīdi pārtop mājas, kas vēlas uzņemt viesus. Cilvēki atbrauc uz Skaistkalni, izstaigājas, ir līdzi maizītes, bet mēs varam vienkārši dot paēnu, uzvārīt tēju vai kafiju. Bet...tas izrādās nav tik vienkārši, jo vajadzīgi dažādi saskaņojumi un ir sava daļa noteikto procedūru, kas jāveic, lai pavisam vienkārši savās mājās uzņemtu tūristus. No citas puses raugoties, varētu teikt, ka tas pat nav bizness, tā ir vienkārši iespēja veidot kontaktus,» skaidroja E.Maisaka. Darba grupās gūtās atziņas

Skaistkalne un Kurmene ir teritoriāli, sociāli un ekonomiski saistīti ciemati. Kopējā platība ir 2181 km², iedzīvotāju skaits - 1654. Abus ciemus vieno lauku apvidus, no centra attālināta teritorija, robeža ar Lietuvas Republiku, viena skola, ekoloģiski tīra vide, Mēmeles upe, lauksaimniecība, mežsaimniecība un tūrisms. Skaistkalni - Kurmeni vieno arī ceļi, kas ir sliktā stāvoklī. Daudzi iedzīvotāji darbspējas vecumā gūst ieņēmumus ārzemēs, taču vēlas atgriezties savos dzimtas īpašumos, lai uzsāktu privāto biznesu. Vietējiem lauksaimniekiem un mežsaimniekiem ir pārslodze tepat savās saimniecībās. Viedo ciemu darba grupas secinājums: mēs negribam zaudēt uzņēmējspējīgos iedzīvotājus, kas ir nozīmīgs teritorijas ilgtspējīgas attīstības resurss. Mūsu izaicinājums ir: rast inovatīvus, viedus risinājumus vietējās kopienas dzīvotspējai.

Kā piedalīties ar savu ideju

«Vecumnieku Novada Ziņas» Latvijas projektu vadītājai Zandai Dimantai-Svilpei jautāja, kur saņemt konsultācijas, ja Skaistkalnes-Kurmenes ciemu iedzīvotāji vēlas piedāvāt kaut ko no sevis. «Ja cilvēki vēlas parunāties, piedāvāt kaut ko no sevis - var kontaktēties ar Bauskas konsultāciju biroju, bet mēs tuvākajā laikā – 23. septembrī Kurmenes kultūras namā – organizēsim semināru-diskusiju, kur laipni aicināts ikviens interesents. Diskusijas laikā noteikti būs iespējams dalīties idejās. Ļoti svarīgi atzīmēt, ka šī grupa nekad nebūs slēgta, tajā laipni aicināts būs ikviens aktīvists,» uzsvēra Zanda.

Nosakām uzdevumus un rīkojamies

Zanda Dimanta-Svilpe atzīst, ka visa projekta dziļā doma ir - pašiem iedzīvotājiem uzņemties atbildību par vidi, kurā dzīvojam un veidot to tādu, kāda tā pašiem ir patīkama, ērta. Nav jautājums tikai par sakoptu vidi. Ja vēlamies veicināt mazo ražotāju attīstību (veicināt uzņēmējdarbību) - nosakām to kā mērķi, izvirzām uzdevumus un rīkojamies. Mērķus nenoteiks neviens cits kā mēs, iedzīvotāji. Kas mums ir svarīgi - uz to arī fokusējamies un strādājam.
Vecumnieku Tūrisma informācijas punkta vadītāja Aira Odinga informēja, ka sadarbībā ar LLKC kā nākamais secīgais solis pēc 23.septembra diskusijas Kurmenē, tiks organizēts seminārs Skaistkalnē par efektivitātes paaugstināšanu lauku saimniecībā.

Viedie ciemi arī tūristu piesaistei

Aira Odinga stāsta: «Pavasarī iesaistīties šajā projektā, ieskicējot tā būtību, mani uzrunāja LLKC konsultants Kristaps Stallīts. Man uzreiz bija skaidrs, ka šis ir arī «mans lauciņš» un noteikti būs pieredze, kurā varēšu dalīties, kā arī daudz perspektīvu lietu un virzienu, kuros iesaistīties ar tūrismu. Savā ziņā viedo ciemu ideja nav kaut kas pavisam jauns – tās drīzāk ir zināmas lietas, ar kurām pastiprināti jādarbojas, jāmotivē un jāaktivizē cilvēki, atkal atgriežoties pie sen zināmās patiesības, ka sadarbībā ir liels spēks un atbalsts. Tieši savstarpējā sadarbība, pleca sajūta, līdzīgas vajadzības un mērķi varētu virzīt viedo ciemu idejas pamatīgāku iedzīvināšanu, kur cilvēki ne tikai noformulē vajadzības un nosprauž mērķus, bet arī spēj mērķtiecīgi un draudzīgi darboties, lai tos ieviestu dzīvē, tieši paši savas dzīves uzlabošanas nolūkā.

LLKC garais logo vertikali ar devizi zals

Iesniegts projekta pieteikums

«Esam iesnieguši pieteikumu Projektā «Viedās lauku teritorijas 21. gadsimtā», kurā viens no mūsu viedā ciema mērķiem ir mazo ražotāju un saimniecību iedrošināšana darboties ar lielāku jaudu, kas veicinātu ne tikai pašmāju produkcijas noieta pieaugumu un cilvēku piederības un sakņu sajūtu nostiprināšanu, bet arī tūrisma infrastruktūras attīstību, jo šodienas ceļotājs un viesis arvien vairāk meklē sajūtas un pieredzes vēstījumu. Vecumnieku novadā tūrisms ir ļoti cieši saistīts ar mājražošanas pakalpojumu sniedzējiem un nav iedomājams bez vietējās uzņēmējdarbības, - gandrīz ikviens t.s. apskates vai apciemojuma objekts dod līdzi kādu pievienoto vērtību cilvēciskā stāsta, degustācijas vai labu sajūtu formā. Līdz ar to šis viedo ciemu projekts perfekti iederas kā nākotnes tūrisma, tā mazās uzņēmējdarbības vīzijā. Es ļoti ceru, ka cilvēki arvien vairāk ieinteresēsies un aktīvi iesaistīties, ļoti gaidu mūsu pirmo tikšanos Kurmenē,» aicina Aira.

Aira Odinga, Vecumnieku TIP vadītāja,
Andra Matuļenko, VNZ redaktore

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933