Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aicina iesniegt pieteikumus tradicionālajiem pašvaldības apbalvojumiem

Vecumnieku novada Dome aicina izvirzīt cilvēkus pašvaldības apbalvojumiem, kas tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā ceremonijā.

Saskaņā ar Vecumnieku novada domes apbalvojumu nolikumu, novērtējumu par nozīmīgu ieguldījumu Vecumnieku novada kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskās, sabiedriskās vai citās darbības jomās iespējams izteikt sekojošu pašvaldības apbalvojumu formā:

Vecumnieku novada Gada cilvēks;
Vecumnieku novada Domes Goda raksts;
Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts.

Ierosinājumu par Apbalvojuma piešķiršanu var iesniegt Domes deputāti, uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstisku organizāciju vadītāji vai iedzīvotāju grupa (ne mazāk kā 5 pilngadīgas personas).

Lūdzam aktīvi iesaistīties un kandidātus pieteikt Vecumnieku novada domē vai pagastu pārvaldēs līdz š.g. 12. oktobrim, saskaņā ar Vecumnieku novada Domes apbalvojumu pdfnolikumu.

Pieteikumā jānorāda:

  • apbalvošanai izvirzītās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, dzīvesvietas adrese, darbavieta, amats vai nodarbošanās (fiziskai personai);
  • nosaukums, juridiskā adrese, darbības joma (juridiskai personai);
  • nozīmīgāko darbu vai nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot attiecīgo personu;
  • apbalvojuma veids, kādam persona tiek izvirzīta.

Iesniegumā var norādīt vairākus apbalvojuma veidus.Šajā gadījumā vispirms tiek vērtēta augstākā norādītā apbalvojuma piešķiršana, un, gadījumā, ja tā netiek atbalstīta, tiek vērtēta pēc nozīmīguma nākamā apbalvojuma piešķiršana.

Iesniegtos pieteikumus izskatīs priekšsēdētāja izveidota komisija 7 locekļu sastāvā. Iesniegumā var norādīt vairākus apbalvojuma veidus, tādā gadījumā vispirms tiks vērtēta augstākā norādītā apbalvojuma piešķiršana, un, ja tā netiks atbalstīta, tiks vērtēta pēc nozīmīguma nākamā apbalvojuma piešķiršana.

Informējam, ka sniegtie personas dati tiks vākti un apstrādāti tikai Vecumnieku novada domes apbalvojumu izvirzīšanai. Personas dati tiks nodoti Vecumnieku novada domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijai. Atbilstoši nolikumam, ar datiem iepazīsies arī Vecumnieku novada domes sekretāre-lietvede, par finansējuma piešķiršanu spriedīs Domes deputāti.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933