Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noteikti šī gada Vecumnieku novada pašvaldības apbalvojumu saņēmēji

Ar Vecumnieku novada Apbalvojumu piešķiršanas komisijas 2020. gada 19. oktobra lēmumu un Vecumnieku novada Domes 2020. gada 28. oktobra lēmumu piešķirti Vecumnieku novada pašvaldības apbalvojumi.

Apbalvojums “Vecumnieku novada Gada cilvēks”

INDULIM FOLKMANIM

Apbalvojums “Vecumnieku novada Domes Goda raksts”

GUNĀRAM PUZIŅAM

INGUM PAVINKŠNIM

MĀRTIŅAM ŠTEINALTAM

ANDREJAM MEDIŅAM

EDUARDAM IVANOVAM

RENĀRAM SKUDRAM

ANTRAI GUSTSONEI

ZAIGAI ŠVĀĢEREI

PĒTERIM BRIEDIM

Apbalvojums "Vecumnieku novada Domes Atzinības raksts"

MADARA LUNGEVIČA

ILONA BLŪMA

IK DZINTARLĀSE

MARIJA TESEĻSKA

ULDIS MANTONS

DINA GODĻEVSKA

INGRĪDA VAISJUNE

KRISTĪNE NIEDOLA

SILVA STRAUTNIECE

SARMĪTE JUKONE

MĀRĪTE GRANTIŅA-PODIŅA

VIKTORS IVANOVS

GUNTA ROMANOVSKA

INESE ROČĀNE

INESE GULBE-LASMANE

VITA SEMJONOVA

AIVARS VOVERS

ANDIS DIDRIHSONS

ANDRIS KUZMA

SIA ĀBOLIS

LĪGA VEISMANE

VILNIS NIRE

INGUS LIEPA

AIVARS ŠILEIKA

AIVARS MUŠA

AIJA MUIŽNIECE

INA JANKEVIČA

AIJA STAŠKEVIČA

ANITA ČERPINSKA

NATĀLIJA ČUDARE

SANITA ROGA

ZIGRĪDA SMILGA

GITA GRINBERGA

Visiem apbalvojumu saņēmējiem tiks izsūtīti ielūgumi.

Apbalvojumus pasniegs Latvijas Republikas proklamēšanas dienas sarīkojumos pagastos, kā arī Vecumnieku tautas namā 18. novembrī Valsts svētku pasākumā. Saistībā ar šī brīža neprognozējamo Covid-19 infekcijas izplatību valstī, konkrētāka informācija par pasākumu norisi un apbalvojumu pasniegšanas kārtība tiks publicēta Vecumnieku novada mājas lapā.

Saskaņā ar “Vecumnieku novada domes apbalvojumu nolikumu”, pašvaldības apbalvojumi privātpersonām, juridiskām personām vai kolektīviem tiek piešķirti par nozīmīgu ieguldījumu novada kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskās, sabiedriskās vai citās darbības jomās kopš 2011. gada.

Informē:
Vecumnieku novada domes sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933