Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumniekos 4. maijā atsauc vēstures notikumus un iesvēta novada karogu

Vecumnieku iedzīvotāji un ciemiņi 4. maijā bija pulcējušies valsts karodziņu virtenēm rotātajā Aizupes parkā, lai kopīgi svinētu Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu - mūsu valsts brīvību.

Koncertprogrammā „Par mūsu balto galdautu” stāstījām stāstu un  iezīmējām mirkli pirms 1990. gada notikumiem, kā arī iezīmējām šī paša gada saviļņojuma un neziņas pilno 4. maiju. Tajā piedalījās Vecumnieku  tautas nama jauktais koris „Maldugunis” diriģentes Sindija Druva un Iveta Kaktiņa, vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vēveri” vadītāja Sarmīte Vēvere, kā arī bērnu vokālais ansamblis „Zīļuki” un Vecumnieku vidusskolas 3.-4. klašu ansamblis – vadītāja  Dace Starta. Koncertprogrammas mākslinieciskā vadītāja Sindija Druva repertuāru veidoja ļoti harizmātiskas un kompetentas grupas pavadībā, kurā muzicēja arī Vecumnieku mūzikas un mākslas pedagoģe Lelde Rasnace (klavieres). Programmas neatņemama sastāvdaļa bija solisti Austra Galvanovska, Dainis Rijkuris, Maksims Bistrjakovs, Iveta Kaktiņa un Sindija Druva, viņu balsis priekšnesumus padarīja vēl īpašākus.

15 1204x800

Šī diena Vecumnieku novadā tiks ierakstīta vēstures lapās, jo esam tikuši pie sava novada karoga, kuru iesvētīja Vecumnieku evanģeliski luteriskās draudzes mācītājs Roberts Otomers. Karoga autors ir grafiķis un dizaineris Vladimirs Ladusāns, kurš, diemžēl, pērn devies aizsaulē. Karoga iesvētīšanas brīdī kopā ar mums prieku dalīja meistare Ginta Zaumane, kurai tika uzticēts karoga darināšanas process. Kā noskaidrojām, šis ir Gintas pirmais darinātais karogs un pie tā ir strādāts ar milzīgu atbildību un lepnumu. Tāpat karoga tapšanas procesā neizmērojamu darbu un pūles ir ieguldījusi Žanna Zālīte, kura sākotnēji uzņēmās aktualizēt un sakārtot mūsu novada simbolikas jautājumus un ar lielu atbildību virzīja novada karoga tapšanas ideju. Karoga ienešanas brīdis stalto vīru rokās daudzu sirdīm lika saviļņojumā ietrīsēties. Varam būt lepni, jo karogs būs pavadonis mums svarīgos novada dzīves notikumos, tas vienos mūs un stiprinās piederību dzimtajai vietai - Vecumnieku novadam.

DSC 0317 1204x800

Svētku laikā ikvienam bija iespēja nofotografēties uz viena no četriem baltajiem tiltiņiem un uzrakstīt savu novēlējumu Latvijai. Fotogrāfijas tiks ievietotas īpašā simtgades albumā, kuru dāvināsim Vecumnieku pagasta muzejam. Šīs mazās laika liecības savu vērtību iegūs pēc desmit, piecdesmit vai simts gadiem, jo tajās būsim MĒS, Latvijas patrioti, MĒS, Vecumnieku novada iedzīvotāji, MĒS - latviešu tauta.

Lai svētki izdotos krāšņi, lielu darbu ieguldīja Vecumnieku vidusskolas pirmskolas un sākumskolas bērni un viņu audzinātājas. Bērni ar lielu atbildību uzņēmās veidot karodziņus svētku virtenēm, tāpat ļoti atbildīgs darbs bija 2a. un 3b. klases skolēniem, kuri uzņēmās saiņot īpašās svētku cienasta konfektes. Mūsu stiprais balsts svētku organizēšanā ir saimniecības nodaļas vīri. Īpašu paldies sakām Diānai un Jānim Gerikiem par smaržīgo narcišu pārsteigumu, kurus varējām dāvāt svētku organizatoriem un dalībniekiem.

DSC 0302 1204x800

Ļaudis baudīja noskaņu nesteidzīgi, jo Dievs rūpējās par īpaši labiem laikapstākļiem. Sarunas, laba vēlējumi un atmiņas par šo nozīmīgo dienu vienoja mūs te - jaunizveidotajā Aizupes parkā.

Ar dziesmu „Manai tautai” svētku dalībnieki un apmeklētāji sadevās cieši roku rokā, lai paustu vienotību un mīlestību pret savu dzimto zemi. Mums ir viena lielā Brīvība – visai Latvijai, svēta un balta. Par to esam atbildīgi mēs visi, šīs zemes tauta. Un katram no mums pieder daļa no tās – personīga, savējā. Par to atbildīgs katrs pats, lai tā lielā nezustu vējā.

Vakarpusē tautas namā tika demonstrēta viena no vērtīgākajām Latvijas simtgades filmām – Kristīnes Želves dokumentālā filma „Mērijas ceļojums”. 

Foto - Antra Ērgle, Ainars Ķienis

Vita Vēvere,
Vecumnieku tautas nama mākslinieciskā vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933