Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Skaistkalnes tautas nams

Skaistkalnes tautas namsAdrese: Kurmenes iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts Vecumnieku novads, LV-3924

Kontakti: Tālr. 63933164, e-pasts: 

Vadītāja: Līga Baļčūne, Tālr. 29209956

Tehniskā darbiniece: Līga Kazilaite, Tālr. 26080884

Skaņotājs: Ingus Liepa

 

Kolektīvu nodarbību grafiks:

DIENA LAIKS KOLEKTĪVS VADĪTĀJS
Pirmdiena 16:30 – 18:00 BVG „Domino” I. Zemļinska
  19:00 – 21:00 PO „Skaistkalne” J. Kalniņš
Otrdiena 7:30 – 8:20 PO „Skaistkalne” J. Kalniņš
Ceturtdiena 16:30 – 18:00 BVG „Domino” I. Zemļinska
19:00 – 21:00 PO „Skaistkalne” J. Kalniņš
Piektdiena 19:00 – 21:00 VA „Vēl mazliet” S. Zariņa
Sestdiena 10:00 – 13:00 PO „Skaistkalne” J. Kalniņš
Svētdiena 13:00 – 16:00 AT „Gadījums” A. Skosa
15:00 – 18:00 VPDK „Skaistkalne” B. Riekstiņa

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Skaistkalne"

Jauniešu deju kolektīvs "Vanadziņi"Vadītāja: Baiba Riekstiņa

Kontakti: Tālr. 29646531

Esam dzīves priecīgi un atraktīvi jaunieši, kam patīk ne tikai dejot, bet arī citas aktivitātes. Darbojamies jau 5 gadus. Esam piedalījušies dziesmu un deju svētkos . No skolēniem esam tapuši par studentiem un arī dažādu profesiju pārstāvjiem.

Mēģinājumi: Svētdienās 15:00 – 18:00

Bērnu popgrupa "Domino"

Bērnu popgrupa "Domino"Vadītāja: Ingrīda Zemļinska

Kontakti: Tālr. 29104989  

Kolektīvs jau darbojas  piekto gadu. Pamatsastāvs ir nemainīgs. Piedalāmies pagasta un novada pasākumos. Esam pabijuši arī aiz novada robežām  - Bauska, Tukums, Jaunjelgava, un  esam divreiz uzstājušies atpūtas centrā „Lido”

Mēģinājumi: Pirmdienās, ceturtdienās 16:30 – 18:00

Amatierteātris "Gadījums"

Amatierteātris "Gadījums"Vadītāja: Aija Skosa (režisore)

Kontakti: 29161432

Kolektīvs darbojas kopš 1999.gada. Reizēm gadījums kļūst par negadījumu, jo aktieri ir jautri un dzīvespriecīga tauta. Mūsu tālākie draugi ir Baltinavā.

Mēģinājumi: Svētdienās 13:00 – 16:00

Pūtēju orķestris "Skaistkalne"

Pūtēju orķestris "Skaistkalne"Vadītājs: Jānis Kalniņš

Kontakti: 26562433

Orķestris dibināts 2003.gada 23.septembrī. Kolektīvā vidēji 40 dalībnieki. Kolektīvā muzicē amatieri. Muzicējam visur un vienmēr. Savas darbības laikā esam piedalījušies divos skolēnu, divos pieaugušo un trīs Vecumnieku novada Dziesmu svētkos. Piedalāmies starptautiskos konkursos. Esam ieguvuši godalgotu vietu Latvijas PO konkursā. Koncertējām Polijā, Slovākijā, Lietuvā un visās Latvijā.

Mēģinājumi: Pirmdienās 19:00 – 21:00, otrdienās 7:30 – 8:20, ceturtdienās 19:00 – 21:00, sestdienās 10:00 – 13:00

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933