Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Valles saieta nams

Valles saieta namsAdrese: Rīgas iela 4, Valle, Valles pag., Bauskas nov., LV-5106.

Kontakti: Tālr. 65152856, e-pasts:

Kultūras darba organizatore: Aija Skosa, Tālr. 29161432,

Tehniskā darbiniece: Benita Orlova

Kolektīvu nodarbību grafiks:

DIENA LAIKS KOLEKTĪVS VADĪTĀJS
Pirmdiena 19:00 – 22:00 Amatierteātris A. Skosa
Otrdiena 19:00 – 21:00 SDK „Senvalle” A. Celmiņa
Trešdiena 20:00 – 22:30 VPDK „Valle” A. Celmiņa
Ceturtdiena

17:00 - 19:00

Sieviešu vokālais ansamblis

S. Zariņa

19:00 – 22:00

Amatierteātris

A. Skosa

19:00 – 21:00

SDK „Senvalle"

A. Celmiņa

Piektdiena 20:00 – 22:30 VPDK „Valle” A. Celmiņa
Svētdiena 17.00 - 19.00 Sieviešu vokālais ansamblis S. Zariņa

Amatierteātris

AmatierteātrisVadītāja: Aija Skosa

Kontakti: Tālr. 29161432,

Kolektīvs nepārtraukti darbojas no 1952. gada. Vispār sācis darboties jau ap 1935. gadu. Pazīstams arī kā Valles dramatiskais kolektīvs (VDK). Pašlaik sastāvā 11 dalībnieku. Piedalās visos pasākumos un viesojas, kur vien aicina.

Mēģinājumi: Pirmdienās, ceturtdienās 19:00 – 22:00.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Valle"

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Valle"Vadītāja: Astrīda Celmiņa

Kontakti: Tālr. 26184587

Vidējās paaudzes deju kolektīvs darbību atsācis 2005.gada maijā. Pašlaik dejo 9 pāri. Kolektīvs guvis panākumus skatēs un piedalījies 2008. un 2013. gada Dziesmu un Deju svētkos. Labprāt piedalās pasākumos un draudzējas ar citiem kolektīviem.

Mēģinājumi: Trešdienās, piektdienās 20:00 – 22:30

Senioru deju kolektīvs "SenValle"

Senioru deju kolektīvs "SenValle"Vadītāja: Astrīda Celmiņa.

Kontakti: Tālr. 26184587

Senioru deju kolektīvs dibināts 2013.gada septembrī. Dalībnieku skaits – 9 pāri. Mīl deju, patīk uzstāties un draudzēties ar citiem kolektīviem.

Mēģinājumi: Otrdienās, ceturtdienās 19:00 – 21:00

Sieviešu vokālais ansamblis "Atziņa"

Vadītāja: Sarmīte Zariņa

Kontakti: Tālr. 26240867

Pēc ilga pārtraukuma sieviešu vokālais ansamblis atsācis darbību 2006.gada 12.okobrī Sarmītes Zariņas vadībā. Arī pašreizējās darbības laikā bijuši pārtraukumi sakarā ar vadītāju maiņu. Neskatoties uz to, ansamblis piedalījies visos Vecumnieku novada Dziesmu un deju svētkos. Kopš 2014.gada decembra ansambli atkal vada Sarmīte Zariņa. Ansamblis koncertē visos pagasta kultūras pasākumos, arī Valles luterāņu baznīcā. Piedalījās Misas tautas nama rīkotajā ansambļu skatē. Ansamblī dzied 11 sievietes.

Mēģinājumi: ceturtdienās un svētdienās 17:00 – 19:00

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933