Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku tautas nams

72480668 102345577859041 880681167144091648 o

Vecumnieku tautas nams piedāvā

  • Telpu īri konferencēm, semināriem, nodarbībām, prezentācijām, izstādēm, koncertiem, tematiskiem pasākumiem;
  • Tehnisko aprīkojumu pasākumos (skaņas un gaismas aparatūra, videoprojektors, ekrāns).

Adrese: Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV–3933

Kontakti: Tālr. 63976322,  e-pasts:

Vadītāja: Jana Goževica, Tālr. 28297049, e-pasts:

Administratore: Sofija Zāgmane, e-pasts:

Mākslinieciskās daļas vadītāja: Vineta Zandava, e-pasts:

Skaņotājs: Andrejs Skābuliņš, Tālr. 26447517

Tehniskā darbiniece: Aija Dreimane, Tālr. 29347883

 

Kolektīvu nodarbību grafiks:

LAIKS

KOLEKTĪVS

TELPA

ATBILDĪGĀ PERSONA

 

PIRMDIENA

 

14:10-14:50

Skola (3.- 4.klase)

Lielā zāle

Agita Seglicka

17:30-19:30

AT “VECMUIŽA”

Lielā zāle/Aktiertelpa

Vēsma Petruševica

19:30 -21:00

SDK “OZOLS”

Lielā zāle

Agita Seglicka

 

OTRDIENA

7:50-8:30

Skola (1.- 2.klase)

Lielā zāle

Agita Seglicka

14:10-14:50

Skola (5.- 6.klase)

Lielā zāle

Agita Seglicka

16:00-18:00

SDDK “RUDENS ROZES”

Lielā zāle

Sarmīte Vēvere

18:00-19:30

BK VIA Stella (MMS)

Lielā zāle

Liene Batņa

18:00 –19:00

Fitness

Mazā zāle

Endija Atava-Čudare

19:00-22:00

DARTS šautriņu klubs

Mazā zāle

Reno Roga

20:00-22:00

VPDK “VĒVERI”

Lielā zāle

Sarmīte Vēvere

 

TREŠDIENA

15:00-18:00

BVA “ZĪĻUKI”

Lielā zāle

Sindija Druva

18:00 – 21:30

JK “MALDUGUNIS”

Lielā zāle/Aktiertelpa/

Pulciņtelpa

Sindija Druva

20:00-22:00

VPDK “VĒVERI”

Lielā zāle

Sarmīte Vēvere

 

CETURTDIENA

 

15:00-17:00

SJK “ATBALSS”

Lielā zāle

Māra Lagzdiņa

15:00-19:00

FLORISTIKAS STUDIJA

Aktiertelpa

Līga Lauriņa

18:00 – 20:00

AT “VECMUIŽA”

Lielā zāle

Vēsma Petruševica

19:00-21:00

SDK “OZOLS”              

Lielā zāle

Agita Seglicka

 

PIEKTDIENA

 

Skola (7.-9. klase)

Lielā zāle

Agita Seglicka

 

BK VIA Stella (MMS)

Lielā zāle

Liene Batņa

 

JK “MALDUGUNIS”

Aktiertelpa/

Lielā zāle

Sindija Druva

Bērnu vokālais ansamblis "Zīļuki"

zilukiVadītāja: Sindija Druva

Kontakti: 26344225,

Bērnu un jauniešu vokālajā studijā “Zīļuki” darbojas bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 12 gadiem. Veido iemaņas dziedāšanā, apgūstot brīvu balss plūdumu un paplašinot balss diapazonu. Studijā bērni apgūst iemaņas patstāvīgi dziedāt ar un bez pavadījuma, mācās ieklausīties savā un citu dziedājumā kā arī attīsta muzikālo dzirdi un ritma izjūtu.

Senioru deju kolektīvs "Ozols"

Ozols copy copy copyVadītāja: Agita Seglicka

Kontakti: 26516658,

Moto: „Cik labi, ka mēs visi esam kopā, cits citam blakus ar vienu domu, ar vienu prieku un sāpi savu darbdienu sasildīt” /V. Kokle – Līviņa/

Vecumnieku tautas nama senioru deju kopa „Ozols” 2014./2015. gada sezonā atzīmēs 55 gadu pastāvēšanas jubileju. Kolektīvā dejo 26 dalībnieki, vidējais vecums 55 gadi. Savas darbības laikā piedalījies visos Vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos. Veic aktīvu koncertdarbību.

Floristikas studija

Floristikas studijaVadītāja: Līga Lauriņa

Kontakti: 26317951,

Moto: Sena indiešu gudrība māca – ja Tev ir divi maizes gabali vienu apmaini pret ziediem.

Mērķis: Lietišķās mākslas tradīciju pārmantošana, saglabāšana un attīstība.

Uzdevumi:

1. Nacionālā mākslas veida, nacionālo tradīciju , gadskārtu svētku svinēšanas, saimes, ģimenes svinību kopšana.
2. Iepazīstināt ar augiem un to izmantojumu mākslinieciskajā noformējumā.
3. Apgūt floristikas  pamattehnikas un pamatelementus.
4. Attīstīt kreativitāti un precizitāti.
5. Veidot praktiskās iemaņas augu kompozīciju veidošanā, dāvanu un apkārtējās vides estētiskā noformēšanā.

Regulāri veidojam izstādes tautas namā, kā arī visos novada pagastos. Piedalāmies Latvijas floristu apvienības organizētajās izstādēs un floristu darbu konkursos visā republikā. Publicējamies profesionālajā presē.

Senioru dāmu deju kolektīvs "Rudens rozes"

Rudens Rozes copy copyVadītāja: Sarmīte Vēvere

Kontakti: 29242312,

Moto: Rudens rozēm dejot prieks!

Kolektīvs dibināts 2009. gada 19. aprīlī.

Senioru dāmu deju kolektīvs dibināts 2009. gadā. Kolektīva darbības sākumā dejoja astoņas dāmas. Desmit gadu laikā kolektīva sastāvs ir papildinājies ar jauniem dalībniekiem, šobrīd dažādos deju ritmos griežas sešpadsmit dalībnieces. Gados krātā dzīves pieredze no 60 līdz 85 gadiem ir apliecinājums tam, ka kustība un aktīvs dzīves veids liek justies vienmēr mundrām, dzīvespriecīgām, smaidošām, ziedošām un mirdzošām. Kolektīvs aktīvi koncertē un priecē skatītājus ar daudzveidīgu programmu. Kolektīvs šajos pastāvēšanas gados ieguvis daudz deju draugus dažādās Latvijas vietās.

Senioru koris "Atbalss"

IMG 5942 copy copy copyVadītāja: Māra Lagzdiņa

Kontakti: 29670751, 

Koncertmeistare: Rudīte Dambeniece

Kontakti: 26818301,

Moto: „Kas var brīvi kā putns izdziedāt savu dziesmu, tam ir viss, lai būtu laimīgs!” /Z.Mauriņa/

 

Jauktais koris "Maldugunis"

Maldugunis copyVadītāja: Sindija Druva (diriģente)

Kormeistari: Svens Linga un Alise Līva Jansone

Kontakti: 26344225,

Jauktais koris „Maldugunis" ir dibināts 2001. gadā. Kori „Maldugunis" raksturo azarts, un kora dalībniekus vieno kopīgas muzicēšanas prieks – vairāki dalībnieki korī dzied jau kopš tā dibināšanas brīža. Kopš 2013. gada kori vada diriģente Sindija Druva (1983).

Koris vienmēr bijis aktīvs Dziesmu svētku kustības dalībnieks, un kopīgi nosvinējis jau 3 Vispārējos Latviešu dziesmu svētkus. Koris uzstājies dažādos koncertos sadarbībā ar Latvijas koriem, un ar daudziem to saista stipra muzikāla draudzība. „Maldugunis" piedalījies garīgās mūzikas festivālos Balvos un Daugavpilī, uzstājies dievnamos un koncertzālēs gan Vecumnieku novadā, gan citur Latvijā, devies koncertturnejās uz Austriju un Vāciju. 2014. gadā koris piedalījās garīgās mūzikas festivālā „Kaunas Musica Religiosa", kurā ieguva Sudraba diplomu jaukto koru kategorijā. Koris katru gadu bagātina Vecumnieku novada kultūras dzīvi ar īpašiem koncertiem, aicinot tajos piedalīties arī dažādus viesmāksliniekus. „Maldugunis" ir radošs un enerģisks koris, vieta, kur atrast domubiedrus, attīstīt savu muzikalitāti un gūt jaunu pieredzi gan kopīgos koncertos un muzikālos ceļojumus, gan ikdienas darbā, apgūstot daudzveidīgu un interesantu mūziku.

Sieviešu koris "VIA STELLA"

Jauniešu koris "VIA STELLA"Vadītāja: Liene Batņa (diriģente)

Kontakti: 26172271,

Koncertmeistars: Ingus Kokins

Kontakti: 28730969,

Sievišķīgs šarms, niansēta muzikalitāte, mirdzums un prieka dzirksts acīs raksturo meiteņu kori Via Stella. Kora Via Stella nosaukums tulkojumā no latīņu valodas nozīmē “Ceļš uz zvaigzni”, kas vienlaikus ir arī kolektīva kopīgais mērķis. Mūs vieno kas vairāk par mūzikas mīlestību - to grūti izteikt vārdos, bet viegli izteikt dziesmā. 

Kora Via Stella kopīgais ceļš uz zvaigznēm aizsākās 1996. gadā Vecumniekos, kas atrodas 45 km no Latvijas galvaspilsētas Rīgas. Kopš pirmsākumiem kora mākslinieciskā vadītāja ir Liene Batņa, kas iedvesmo ikvienu kora dalībnieci ieraudzīt un sadzirdēt mūzikas tik krāsaino pasauli.

Koris ir koncertējis prestižās koncertzālēs, kultūrvēsturiskās vietās un baznīcās gan Rīgā un Latvijas novados, gan ārpus Latvijas robežām – Ungārijā, Vācijā, Austrijā, Lietuvā un Spānijā

Mēģinājumi: Trešdienās plkst. 18:15 – 20:30 (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā)

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vēveri"

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vēveri"Vadītāja: Sarmīte Vēvere

Kontakti: 29242312,

Deja kā audēja
Pelēkos rakstus ar sārtiem jauks kopā,
Audīs, līdz izaudīs krāšņākos Zemgales rakstus.

Vecumnieku tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vēveri” nodibināts 1985.gada sezonā.
Kolektīvs savu deju sniegumu rādījis visos Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos. Pie nosaukuma dejotāji tika 2010. gadā, lai izaustu krāšņākos deju rakstus gan uz skatuves, gan deju laukumos. “ Vēveri” ir audēji, kurus raksturo omulība, jautrība un neizsīkstošs darba spars.
Pa šiem gadiem “Vēveri" ir viesojušies un draugus guvuši dažādās Latvijas vietās un ārpus mūsu zemes robežām. Mūsu draugi ir tur, kur mūs gaida....un nevajag lielākas laimes par kopā būšanu.
Deja palīdz vieglāk griezt ikdienas dzirnas un svētku prieku saglabāt ilgāk sirdī.

Amatierteātris "Vecmuiža"

Amatierteātris "Vecmuiža"Vadītāja: Vēsma Petruševica

Kontakti: 22443931,

Amatierteātris „Vecmuiža” jauno 2014/2015. gada sezonu uzsācis ar pārmaiņām. Darbu sākusi jauna režisore. Gatavojam jaunu repertuāru un aicinām mums pievienoties jaunus dalībniekus.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933