Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Zaļumballe ziemas vidū...

Rūpīgi gatavojušies, 26. janvārī Vecumnieku tautas namā smaržoja pēc svaiga siena un meijām, bet uz deju plača valdīja īsta zaļumballes atmosfēra, kur uz vidējās paaudzes deju kolektīvu sadanci vienuviet bija pulcējušies deviņi kolektīvi no dažādām Latvijas vietām. Vakara tematika rosināja kolektīvus piemeklēt zaļumballei atbilstošas dejas un tērpus, un tā vien šķita, ka dejas solis šovakar ikvienam bija krietni vieglāks. Zaļumballes sadanča organizētāji vidējās paaudzes deju kolektīvs „Vēveri” pie sevis bija aicinājuši draugus: VPDK „Vanagi” no Vārkavas (vad. Iveta Isajeva), VPDK „Deldze” no Leimaņu pagasta (vad. Daiga Ģeidāne), jauniegūtos draugus VPDK „Azanda” no Gulbenes (vad. Iveta Eiduka), VPDK „Pūces” no Zemgales otras puses Džūkstes (vad. Everita Skavronska), VPDK „Rundāle” (vad. Aiga Vangale), kā arī mūsu novada vidējās paaudzes deju kolektīviem „Bārbele” (vad. Agita Seglicka), „Stelpe” (vad. Lāsma Skābuliņa), „Valle” (vad. Astrīda Celmiņa).

Foto: Alise Dreimane

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933