Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Apbalvojumu pasniegšana "Gada cilvēks" un "Goda raksts"

Vecumnieku novads allaž novembrī godina vietējos ļaudis, pasniedzot Vecumnieku novada pašvaldības augstākos apbalvojumus – Gada cilvēks, Goda raksts un Atzinības raksts.

Šogad, vēl nebijušā formātā, apbalvojumi tika pasniegti 17. novembra pēcpusdienā Vecumnieku tautas nama mazajā zālē. Apbalvojumu ieguvēji tika sumināti individuāli, ievērojot visus valstī izsludinātos ierobežojumus.

Apbalvojums “Vecumnieku novada Domes Goda raksts”:

  • Skaistkalnes vidusskolas skolotājam GUNĀRAM PUZIŅAM par ilggadēju kvalitatīvu darbu skolēnu patriotiskajā audzināšanā;
  • Skolotājam un amatierkolektīvu vadītājam INGUM PAVINKŠNIM par radošu darbu un ieguldījumu amatiermākslas tradīciju kopšanā Vecumnieku novadā;
  • Sporta aktīvistam MĀRTIŅAM ŠTEINALTAM - par aktīvu, radošu un nesavtīgu sabiedrisko darbu tūrisma aktivitāšu organizēšanā Vecumnieku novadā;
  • Prāvestam ANDREJAM MEDIŅAM par darbu lokālās kultūrvides veidošanā, Kurmenes muižas parka un baznīcas atjaunošanā;
  • SIA „Piebalgas” valdes priekšsēdētājam EDUARDAM IVANOVAM par aktīvu sadarbību ar pašvaldību un devumu novada vides labiekārtošanā;
  • SIA „Agaris Latvia” valdes priekšsēdētājam RENĀRAM SKUDRAM par sadarbību ar pašvaldību un devumu darba vietu nodrošināšanā novada iedzīvotājiem;
  • Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas skolotājai ANTRAI GUSTSONEI par profesionālu un radošu pedagoģisko darbu jauniešu mākslinieciskās jaunrades veicināšanā;
  • Pansionāta „ Atvasara” vadītājai ZAIGAI ŠVĀĢEREI par ilggadēju godprātīgu, nesavtīgu un profesionālu iestādes vadītāja darbu;
  • Enerģētiķim PĒTERIM BRIEDIM par ilggadēju profesionālu, apzinīgu un nesavtīgu darbu savā profesijā.

Apbalvojums “Vecumnieku novada Gada cilvēks”:

  • Bārbeles pagasta iedzīvotājam, tēlniekam INDULIM FOLKMANIM par mūža ieguldījumu tēlniecībā, Latvijas kultūras vērtību saglabāšanā un novada vārda popularizēšanu Latvijā un pasaulē.

Foto: A.Zuika; G.Spula

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933