Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Jaunumi

Ar 10. aprīli SIA "Jaunolis " kapitālsabiedrības valdes locekļa amatā stājies līdzšinējais Stelpes pagasta pārvaldes vadītājs Ingars Štelfs.

Pamatojoties uz domes priekšsēdētāja rīkojumu “Par Covid-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem Vecumnieku novadā” Vecumnieku novada pašvaldība no 2020.gada 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Publicējam iestāžu un kapitālsabiedrību darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā.

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020. gada 8. aprīlī plkst. 10 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Kurmenes skola”, Kurmenē, Kurmenes pagastā Vecumnieku novadā, otrā mutiskā izsole ar augšupejošu soli un pretendentu atlasi.

Vecumnieku novada dome (reģ. Nr.90009115957) izsludina pieteikšanos uz SOCIĀLĀ DARBINIEKA amatu Kurmenes pagasta pārvaldē.

Vecumnieku novada dome 2020.gada 23.martā plkst.10.30 rīkos kustamās mantas – transportlīdzekļa MAZDA 6 (valsts reģistrācijas Nr. GH8835)  – atsavināšanu, pārdodot to atkārtotā izsolē ar augšupejošu soli.

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020. gada 23.martā, plkst. 10.00 Rīgas ielā 29A, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, domes sēžu zāles telpās (pagraba stāvā) notiks pašvaldības nedzīvojamo telpu Nr.64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ēkā „Liepu iela 15” Valles pagastā nomas tiesību atkārtotā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Vecumnieku novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020. gada 2. marta līdz 31. martam iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros.

Ik gadu ļoti gaidīts un kupli apmeklēts, sirsnīgā atmosfērā 22. februārī Stelpes pamatskolā izskanēja vietējo talantu demonstrēšanas pasākums. Dalībnieki bija braukuši no tuvākām un tālākām pagasta vietām, arī no Rundāles novada.

18. septembrī, trešdien, spītējot nelabvēlīgiem laikapstākļiem, norisinājās Iecavas novada sporta skolas „Dartija” vieglatlētikas sacensības „Sprinta diena”. Iecavas novada stadionā sacentās U-12 un U-14 vecuma grupas vieglatlēti no Aizkraukles, Jelgavas, Vecumniekiem un Iecavas.

Ar šī gada 1. jūniju Bauskas, Vecumnieku, Iecavas un Rundāles novados darbu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam ietvaros ir uzsācis projekts “Sociālo atbalsta pakalpojumu efektivitātes un pieejamības uzlabošana audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem, lai stiprinātu viņu spēju aizsargāt un audzināt bērnus, kuri pakļauti riskam” (projekta numurs LLI-405, projekta akronīms Lat-Lit SOS FGA). Projektu īsteno Latvijas un Lietuvas SOS bērnu ciematu organizācijas.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933