Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pašvaldībā darbu uzsācis būvinspektors

No 20. februāra Vecumnieku novada domē (Rīgas ielā 29a, pagraba stāvā) apmeklētājus pieņem būvinspektors Kaspars Alksnītis. Katru otrdienu no plkst. 8.00 – 12.00 klātienē, bet, iepriekš vienojoties pa tālruni 27867182, arī no plkst. 13:00 līdz 17:00, kā arī piektdienās. Nepieciešamības gadījumā var rakstīt uz e-pastu: kaspars.alksnitis@bauska.lv.

Jau ierasts, ka katra mēneša otrajā otrdienā no plkst. 9.00 – 12.00 Vecumnieku novada domē apmeklētājus pieņem būvvaldes vadītāja Dace Putna, tālrunis 29417140. Kā arī katra mēneša ceturtajā otrdienā no plkst. 9.00 – 12.00 Vecumnieku novada iedzīvotājus pieņem arhitekte Elīna Arāja, tālrunis 27805229.

Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesu, ievērojot teritorijas plānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības.

Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas iedzīvotājiem par arhitektūras, plānošanas, būvniecības un vizuālā noformējuma jautājumiem.

Kaspars Alksnītis apmeklētājus pieņem arī Bauskas novada pašvaldībā pirmdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00, kā arī Iecavas novada pašvaldībā trešdienās 8.00 - 12.00 un 13.00 - 18.00.

Būvvaldes galvenā funkcija un uzdevums ir profesionāli vadīt un pārraudzīt būvniecības procesu Vecumnieku, Bauskas, Iecavas un Rundāles novada administratīvajās teritorijās saskaņā ar būvniecību regulējošiem noteikumiem.

Bauskas novada pašvaldības Būvvalde ir Bauskas novada domes struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar Vecumnieku, Bauskas, Iecavas, un Rundāles novada deleģēšanas līgumiem, lai veiktu Pašvaldību kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā.

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933