Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vienu reizi gadā, bet pa īstam!

Senioru pēcpusdiena Vecumnieku tautas namā, kas šogad norisinājās 23. februārī, pulcēja daudz un dažādu paaudžu Vecumnieku pagasta seniorus, kuri ar svētku sajūtu sirdīs un sejās sanāca vienkopus, lai satiktu senus draugus, kaimiņus, darba biedrus un paziņas.

Ik gadu senioru sarīkojumos satiekas tā sabiedrības daļa, kura ir piedzīvojusi dažādus laikus, kurai atmiņu bagāža ir liela un vērtīga, un tāpēc šādus pasākumus spēj izbaudīt līdz pēdējam sīkumam.

Sarīkojumu atklāja Vecumnieku novada domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, kurš savā runā pateicās senioriem par aktivitātēm un lielo ieguldījumu valsts simtgades svētku tapšanā. Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča pauda sajūsmu par kuplo dalībnieku pulku un aicināja iesaistīt vēl tos, kas palikuši mājās.

Šajā pēcpusdienā visi klātesošie bija arī pensionāru un cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrības „Virši” 10 gadu jubilejas balles viesi. Ilggadējā biedrības priekšsēdētāja Mārīte Vītola pateicās par atbalstu un uzticību viņai. M. Vītola, sveicot, pateicās biedrības “Virši” pārstāvjiem, kuri ir no pirmsākumiem – Annai Vājeikai par neizsīkstošo enerģiju, par idejām bagāto darbu biedrībā, Vizmai Janišonei par valdes vadīšanu pirmsākumos un darbu turpināšanu valdē, Birutai Enkurei par sekretāres un protokolistes darbu 10 gadu garumā, Dzintrai Artemjevai par perfektumu, jo visas sēdes blociņā tiek pierakstītas, Rasmai Matuļonei, kura kopš pirmās dienas veic kasiera pienākumus, Vijai Strautiņai, kura aktīvi darbojas kopš pirmās biedrības dienas.

DSC 0017Kā arī tika sveikti tagadējie aktīvie valdes biedri. A. Vājeika pateicās M. Vītolai par milzīgo organizatorisko darbu, ko 6 gadu garumā viņa veikusi kā biedrības priekšsēdētāja. Caur dzejas rindām aicinot “atcerēties labāko un slikto ierakt veco lapu kaudzē, lai tas trūdot saknēm spēku dod”. Pasākuma gaitā nerimās sirsnīgi vārdi un laba vēlējumi, kas tika veltīti biedrības “Virši” aktīvajiem dalībniekiem.

DSC 0032

“Viršu” biedrības svētkos priekšsēdētājs Guntis Kalniņš, sveicot  jubilejā, vēlēja, lai enerģija visiem kopā saglabājas un vairojas spēkā darbojoties. G. Kalniņš mudināja izveidot plānu - par cik biedriem katru gadu jāpiesaista, lai visi pagasta seniori būtu apvienojušies biedrībā "Virši" - tas būtu spēks ne tikai novadā, bet arī ārpus tā.

DSC 0037

Savukārt Ina Jankeviča vēlēja, lai kuplinās biedrības pulks un priekšsēdētajai - izturība, veselība un dzīvesprieks. Vecumnieku tautas nama vadītāja Jana Juste sveicot uzteica senioru aktīvo darbību tautas namā, vienmēr piesakoties palīdzēt un darboties. Vecumnieku pagasta muzeja vadītāja Rita Kovala sveica biedrības “Virši” pārstāvjus un pateicās par ieguldījumu pagasta vēstures izpētē, jo kopīgi tika radīts filmu cikls “Vecumnieki laiku griežos”, kas ir liela un paliekoša vērtība. Ar teatralizētu sveicienu biedrību sveica amatierteātra “Vecmuiža” režisore Vēsma Petruševica un Aivars Petruševics, iejūtoties Trimplēnu pagasta tautas nama vadītājas un slieku audzētāja Vitolda Krama lomā, dziedot pašsacerētu dziesmu pēc “Virši zili, virši sārti” motīviem.

DSC 0070Seniori no Misas, kopā ar tautas nama vadītāju Sandru Vēveri, sveica aktīvo “Viršu” biedrību skaistajā jubilejā aicinot turpināt sadarboties.

DSC 0069

Pirms vairāk kā desmit gadiem sociālā darbiniece Daina Caune uzrunāja pensionārus un aicināja veidot biedrību, lai seniori darbotos un nebūtu vientuļi. Ērika Trofimoviča atminas, ka pirmajā gadā tika noorganizēti četri pasākumi un to, kā kopā ar Dzintras kundzi devās pie pensionāriem uz mājām, lai informētu viņus. Tādējādi iesaistot ļoti daudzus, kas aktīvi darbojās. Aptuveni pēc gada senioru darbības tika dibināta biedrība “Virši” un izstrādāti statūti, ko veica A. Vājeika. Tika uzrakstīts projekts un iegādātas nūjošanas nūjas. Pirmajā biedrības talkā piedalījās 44 seniori, atminas Ērikas kundze. Biedrības pirmsākumos pensionāri bija daudz aktīvāki un ar degsmi iesaistījās, šobrīd vairs tā neesot, atklāj ilggadējās biedres. Biedrības “Virši” pārstāves V. Strautiņa un R. Matuļone atceras, ka biedrība sākās ar aptuveni 10 biedriem un ar katru gadu biedru skaits aug - šobrīd ir 65 biedri. Seniores uzteic Mārītes Vītolas dzinējspēku un enerģiju “Viršu” biedrībā.

Seniori lustīgi izdejoja latviskos dančus kopā ar folkloras kopas “Tīrums” pārstāvjiem,

DSC 0081

izdziedāja sirdij tuvas dziesmas, piedaloties “Dziesmu duelī Vecumnieku manierē”, ko vadīja Vecumnieku tautas nama mākslinieciskās daļas vadītāja Vita Vēvere iejuzdamās “’Baibas Sipenieces māsīcas” tēlā. No somas tika izvilkts burts un nodziedāta dziesma, kas sākās ar šo burtu.

Vadītājas somā atradās fināla dziesmas burts P un īpaši izskanēja dziesma “Pie Dieviņa gari galdi”, kuru, dziedot, zālē visi stāvēja kājās - citi sadevās rokās un dziedāja kā veltījumu sev un citiem.

DSC 0145

Vakara gaitā klātesošie piedalījās izlozē, kur visas lozes bija pilnas. Mārīte Vītola pateicās šīs skaistās pēcpusdienas radītājiem un īpašu paldies sūtīja novada uzņēmējam Ērikam Pīlādzim par atbalstu. Notikumiem bagāta un sirsnīga pēcpusdiena tika pavadīta visiem kopā, kas uzlādēja klātesošos.

 

Ieva Pankrate,
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933