Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Caur citu valstu pieredzi gūst idejas jauniešu uzņēmējdarbības attīstīšanai novadā

Vecumnieku novads piedalās Zemgales plānošanas reģiona Interreg Europe 2014-2020 programmas projektā “Jauniešu uzņēmējdarbības izpratnes veicināšana, attīstot kompetences, mācību metodes un uzņēmējdarbības vidi” (E-COOL). Šī gada 20. februārī, Zemgales plānošanas reģiona biroja telpās Jelgavā notika otrā projekta “E-COOL” darba grupas tikšanās, kuras laikā iepazināmies ar citu valstu partneru pieredzi jauniešu uzņēmējdarbības izglītības attīstīšanā.

Iepazīstot citu valstu pieredzi, atzīstu tā ir ļoti dažāda un ne vienmēr tik viegli pārņemama Latvijā. Ļoti labs ir Grieķijā esošā Atikas reģiona piemērs, kur tiek organizētas uzņēmējdarbības nometnes vietējiem jauniešiem, kurās viņi izstrādā savas biznesa idejas nedēļas laikā. Svarīgākais, ka visas nodarbības un meistarklases nometnes laikā vada novada vietējie uzņēmēji.

Nākamajā dienā tikos ar Vecumnieku novada uzņēmēju biedrību un pārrunājam par šādas nometnes organizēšanu Vecumnieku novadā. Vietējie uzņēmēji ar lielāko prieku gatavi iesaistīties, drīz uzsāksim darbu pie nometnes programmas un metodikas. Nometni plānojam organizēt jūlijā.

Projekts “E-COOL” ir programmas Europe 2014-2020 ietvaros īstenots projekts, kura mērķis ir pilnveidot reģionālās attīstības politikas dokumentus projektā iesaistītajos partnervalstu reģionos, lai radītu jauniešiem draudzīgāku uzņēmējdarbības vidi, attīstītu jauniešos uzņēmējdarbības garu un nepieciešamās kompetences, sekmējot ekonomikas attīstību un ES konkurētspējas palielināšanos.

Projektā iesaistītie partneri- Seviļas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Spānija), Dienvidmorāvijas reģions (Čehija), Zemgales plānošanas reģions (Latvija), Hargitas apgabals (Rumānija), Devonas apgabals (Lielbritānija), Apūlijas reģions (Iālija), Hanzas Universitāte ( Nīderlande), Atikas reģiona Attīstības fonds (Grieķija), Horvātijas Ekonomikas, uzņēmējdarbības un amatniecības ministrija (Horvātija), Opoles Aglomerācijas asociācija (Polija).

Latvijas līmenī projektā ir iesaistītas gandrīz visas Zemgales reģiona pašvaldības, ar mērķi izstrādāt vienotu uzņēmējdarbības izglītības metodiku, kuru pēc tam piedāvāt Zemgales reģiona skolām.

Projekta kopējais finansējums: 2,044 484.00 EUR (t.sk. ERAF finansējums 1,737 811.40 EUR), Zemgales plānošanas reģiona finansējums: 169 840.00 EUR Programmas finansējuma daļa 85% - 144 364.00 EUR, Valsts budžeta līdzfinansējums 15% - 25 476.00 EUR.

 

Andris Kāposts,
Jaunatnes lietu speciālists

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933