Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencei izvirzīti jaunieši no Vecumnieku vidusskolas

Katru gadu vidusskolas skolēni uzsāk rakstīt zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD), šādi darbi skolēniem spēj atklāt jaunas zināšanas vai pat radīt jaunas teorijas. ZPD ir patstāvīgs un empīrisks darbs, kura pamatā jābūt zinātniski pamatotai pētījuma metodoloģijai, kas ļauj izdarīt ticamus secinājumus par pētāmo jautājumu.

24. janvārī Vecumnieku novada domes ēkā notika 1. novada ZPD aizstāvēšanas posms, uz kuru tika izvirzīti 5 censoņi un viņu darbi gan no Vecumnieku vidusskolas, gan no Skaistkalnes vidusskolas. ZPD tika aizstāvēti tādās zinātnes nozarēs kā Sociālā zinātne, Dabas zinātne, Humanitārā un mākslas zinātne, kā arī viens darbs bija ietvēris divas nozares - dabas zinātni un sociālo zinātni.

Novadā 1. vietu ar 98 punktiem ieguva ZPD ar nosaukumu “Mājaslapu dizaina vēsture un attīstības tendences” (Vecumnieku vidusskola), 2. vietu ar 97 punktiem ieguva ZPD ar nosaukumu “Alejas Vecumnieku novada kultūrainavā” (Vecumnieku vidusskola), savukārt, 3. vietu ar 94. punktiem ieguva ZPD ar nosaukumu ”Kristīgo vērtību nozīme Vecumnieku novadā sākumskolu ģimenēs” (Vecumnieku vidusskola).

Uz Zemgales reģionālo zinātniski pētniecisko darbu konferenci no Vecumnieku novada tika izvirzīti visi 5 censoņi un viņu ZPD. Konference notika 8. martā, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Jelgavas pilī. Šajā konferencē tika noskaidroti labākie zinātniskās pētniecības darbi reģionā, kuri tika izvirzīti Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencei. Jāmin, ka Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferencei izvirzīti tika tie darbi, kas Zemgales reģiona konferencē ieguva vismaz 80 no 100 punktiem, tai skaitā ir arī divi censoņi no Vecumnieku novada ar ZPD “Alejas Vecumnieku novada kultūrainavā”, un ”Kristīgo vērtību nozīme Vecumnieku novadā sākumskolu ģimenēs”.

Alise Barkauska,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933