Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Stelpes pamatskolā pirmsskolas izglītības programmas apguvi uzsāks pēc Montesori metodikas

Vecāki, kuri vēlas saviem bērniem rast labas izglītības iespēju, arvien biežāk nonāk grūtībās, meklējot skolu, kur būtu gan pietiekami konsekventas prasības, gan arī draudzīga vide bērna personības attīstībai.

Mūsdienu tendence veidot klases ar lielu bērnu skaitu, kurās bērniem ir jābūt “konkurētspējīgiem”, acīmredzami nav piemērota bērna personības, talantu un individuālo spēju izkopšanai.

Tāpēc Stelpes pamatskolas skolotāji jau ilgāku laiku pētījuši iespējas piedāvāt alternatīvu izglītību, kas nodrošina individuālu pieeju katram bērnam, darbu nelielās, pārredzamās grupās.

Jaunu pavērsienu šajos meklējumos iezīmēja novada Domes deputāta Daiņa Rijkura ierosinājums izpētīt Saldus novada Striķu pamatskolas pieredzi, kas uzkrāta, strādājot pēc Montesori pedagoģijas metodes.

Šai metodei salīdzinājumā ar vispārpieņemto izglītību ir ievērojamas priekšrocības. Tā nodrošina individuālu pieeju, ņem vērā bērna personības iezīmes. Klasē valda brīva, radoša atmosfēra, kas rosina bērnu domāt, pieņemt patstāvīgus lēmumus. Tajā pat laikā pastāv noteiktas, skaidras prasības, kas katram audzēknim ir jāievēro. Skolotājs ļauj bērnam pašam tikt galā ar problēmu, sniedz atbalstu, kad jāpārvar grūtības. “Palīdzi man to izdarīt pašam!” - tāds ir metodes pamatlicējas Marijas Montesori, itāļu ārstes un pedagoģes, iedzīvinātais vadmotīvs.

Striķu skolā redzējām klasē rosīgu un darbīgu noskaņojumu. Tajā pat laikā valdīja disciplīna, bērni strādāja klusi un mērķtiecīgi. Prasības ir augstas, skolēni tiek motivēti sasniegt maksimāli labu rezultātu atbilstīgi viņu spējām. Darbs notiek nelielās grupās, un skolotājam ir iespēja veltīt uzmanību katram bērnam.

Redzētais pārliecināja, ka šī metode spēj darboties ar labiem panākumiem, un ka ir vērts to rūpīgāk izpētīt, lai, iespējams, to varētu izmantot arī Stelpes pamatskolā. Vērsāmies pie Montesori pedagoģijas speciālistes un lektores Sandras Āzenas. Skolas darbinieku grupa – Valentīna Rūtiņa – Rūtenberga, Iveta Grantiņa, Laura Macpane - apmeklēja Pētnieku darbnīcu – Montesori pedagoģijas resursu centru ar savu pirmsskolu un sākumskolu. Sadarbībā ar Pētnieku darbnīcas skolotājiem Sandra Āzena kopš februāra vada nodarbības Stelpes skolotājiem, iepazīstina ar mācību materiāliem, skaidro metodiku, ļauj pašiem iejusties bērna lomā.

IMG 5264 Medium

Šie ir vārdi no Pētnieku darbnīcas misijas deklarācijas: “Mūsu mērķis ir iemācīt bērniem domāt, eksperimentēt, uzdod jautājumus un rast atbildes. Mēs gribam izaudzināt bērnus, kuri ir aktīvi, nosvērti un mērķtiecīgi, nevis vienkārši prot iemācīties kaut ko no galvas un vēlāk to aizmirst.” Tātad šī metode ieliek pamatu pašam svarīgākajam cilvēka dzīvē – vēlmei izzināt, izpētīt, pārliecināties.

Stelpes skolai ir nepieciešamā infrastruktūra un resursi, lai piedāvātu ģimenēm šādu, uz bērna interesēm orientētu, mācību procesu. Pirmie soļi ir sperti. Ceram, ka pārmaiņas izdosies sekmīgi realizēt un ka labumu no tām gūs ne vien Stelpes iedzīvotāji, bet arī ģimenes no tālākas apkaimes.

Sākot ar 2019./2020.m.g. pirmsskolas izglītības programmas apguvi uzsāksim pēc Montesori metodikas.

 

 Dagmāra Venclova,
Stelpes pamatskolas direktore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933