Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

AS “Sadales tīkls” paaugstina elektroapgādes drošumu klientiem  

Pakāpeniski atjaunojot un uzlabojot elektrotīklu visā Latvijā, šogad Vecumnieku, Bauskas, Iecavas un Rundāles novadā AS “Sadales tīkls” atjaunos vidējā sprieguma elektrolīnijas 26 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 20 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 11 transformatoru apakšstacijas. Šo novadu elektrotīkla atjaunošanā un attīstībā šogad AS “Sadales tīkls” ieguldīs 947 tūkst. eiro, būtiski paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti un elektroapgādes drošumu vairāk nekā 1 800 klientu.

AS “Sadales tīkls” visā Latvijā mērķtiecīgi atjauno un uzlabo elektrotīklu, paaugstinot novadu un pilsētu iedzīvotāju un uzņēmumu elektroapgādes drošumu un kvalitāti. Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, tādēļ tā atjaunošanu uzņēmums veic pakāpeniski, izvērtējot elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu, elektroenerģijas patēriņa apjomu, kā arī konkrētās vietas attīstības perspektīvu. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 50 gados, jo tas ir laiks kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

Vecumnieku novadā teju visi šogad plānotie elektrotīkla rekonstrukcijas projekti jau ir noslēgušies. Vecumnieku pagastā pie īpašuma “Dukāti” izbūvēta jauna transformatoru apakšstacija, savukārt Vecumniekos rekonstruētas divas transformatoru apakšstacijas un vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 1 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti vairāk nekā 1 000 klientu. Elektrotīkla pārbūve turpinās vēl Skaistkalnes un Bārbeles pagastā. Skaistkalnē zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 1,8 km garumā, savukārt vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūve 2,6 km garā elektrolīnijas posmā vēl turpinās starp īpašumiem “Lejasskristi” un “Strēlnieki”. Savukārt Bārbeles pagastā, pie Jobiem, norit jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām 5,2 km garumā un veikta jaunas vidējā sprieguma kabeļu līnija izbūve 200m garumā.  

Bauskas novadā elektrotīkla rekonstrukcija šogad tiek veikta Brunavas, Codes, Vecsaules, Svitenes un Mežotnes pagastā. Brunavas un Codes pagastā norit zemsprieguma elektrotīkla pārbūve. Brunavas pagastā - Budbergas apkaimē, zemsprieguma 0,4kV (kilovoltu) gaisvadu elektrolīnijas jau pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,2 km garumā un veikta transformatoru apakšstacijas rekonstrukcija, savukārt Codes pagastā pie Panču transformatora zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 300 m garumā. Svitenes pagastā AS “Sadales tīkls” šogad veic vidējā sprieguma 20kV gaisvadu elektrolīniju pārbūvi. No Virsītes līdz Mazbērstelei gaisvadu elektrolīnija tiek atjaunota 4,2 km garumā un 600 m garš elektrolīnijas posms tiek pārbūvēts izolētu vadu izpildījumā, tādējādi pasargājot elektrotīklu no bojājumiem, kurus izraisa koku un koku zaru uzkrišana gaisvadu elektrolīnijas vadiem, kā arī paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, veicot darbus gaisvadu elektrolīniju tuvumā. Arī Vecsaules pagastā šogad tiek gaisvadu elektrolīniju atjaunošanas darbs. Viens no projektiem tiek realizēts Vecsaules pagasta centrā, kur 1,2 km garumā tiek atjaunota 1969. gadā izbūvētā vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija. Elektrotīkla pārbūvi plānots veikt arī no Līčiem līdz Zvaigznei, kur kopumā plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīniju 4,1 km garumā un 800m garu elektrolīnijas posmu pārbūvēt par kabeļu līniju. Savukārt, lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Mežotnes pagastā, pie īpašumiem “Poguļi”, “Polīši” un “Višķeri” šobrīd norit darbs, lai atjaunotu 1,2 km garu vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju. Šī projekta laikā tiek veikta zemsprieguma elektrolīniju pārbūve 1,9 km garumā un divu jaunu transformatoru apakšstaciju izbūve.

Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Iecavas novadā, AS “Sadales tīkls” novada elektrotīkla atjaunošanā šogad ieguldīs 200 tūkst. eiro. Novada teritorijā notiek gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma elektrotīkla pārbūve. Apjomīgu vidējā sprieguma elektrolīniju pārbūvi plānots veikt no Iecavas stacijas līdz Zālītei, kur kopumā paredzēts rekonstruēt vidējā sprieguma elektrotīklu 6,2 km garumā. 3,3 km garš šīs elektrolīnijas posms tiks pārbūvēts par kabeļu līniju, būtiski paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem, jo elektrotīkls šķērso gan mežus, gan lauku apvidus. Pēc elektrotīkla pārbūves paaugstināsies saimniecisko darbu veicēju drošība, veicot darbus gaisvadu elektrolīniju tuvumā. Šogad plānotā elektrotīkla rekonstrukcija jau ir noslēgusies starp Putrupi un Olaines novada robežu, kur veikta transformatoru apakšstacijas “Klūgas” rekonstrukcija un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 1,5 km garumā.  Savukārt pie Buceniekiem veikta zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 400 metru garumā.

Arī Rundāles novadā šogad norit gan zemsprieguma, gan vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūve. Lai uzlabotu elektroapgādi klientiem Viesturu pagastā, Mikšēnu apkaimē veikta vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūve 1,5 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnija pārbūvēta par kabeļu līniju 0,7 km garumā un veikta jaunas transformatoru apakšstacijas izbūve. Rundāles pagastā elektrotīkls atjaunots Mazbērstelē, kur, uzlabojot elektroapgādi ciema iedzīvotājiem, veikta transformatora rekonstrukcija un zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvētas par kabeļu līnijām 3,1 km garumā. Savukārt gar Švirkale - Saulaine autoceļu elektrotīkla pārbūves darbs vēl turpinās un šajā apvidū tiek atjaunota vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīnija 3,6 km garumā.

Arī turpmākajos gados AS “Sadales tīkls” Vecumnieku, Bauskas, Iecavas un Rundāles novadā turpinās atjaunot un uzlabot elektrotīklu, jo elektrotīkls kā jebkura inženiertehniska iekārta ir nepārtraukti jāuztur, jāpārbauda, noteiktā apjomā savlaicīgi jāatjauno, kā arī tajā jāievieš drošas un ilgtspējīgas iekārtas un tehnoloģijas.

 

Papildu informācija:

Tatjana Smirnova
AS „Sadales tīkls”
Preses sekretāre
Tālr. 67728823
tatjana.smirnova@sadalestikls.lv

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933