Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Jauniešu forums

Vecumnieku novada jauniešu forumā, kuru 10. martā rīkoja biedrība “Jaunatne smaidam”, pulcējās 46 vietējie jaunieši. Divas dienas pavadot sarunās, diskusijās, mācoties vienam no otra, klausoties pieredzes un iedvesmas stāstos, novada aktīvākie jaunieši strādāja pie idejām, prātojot kā uzlabot ikdienu sev un vienaudžiem Vecumnieku novadā.

Foto: Ieva Pankrate

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933