Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Pasākumi

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde

16. maijā plkst. 14.00

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Vecumnieku novada Domes  Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēde

Darba kārtība

  1. Par darbu ar jauniešiem Vecumnieku novadā.

(Ziņo biedrības “Jaunatne smaidam” pārstāvis R.Manuilovs)

  1. Par Vecumnieku novada izglītības attīstības koncepcijas izstrādes gaitu.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

  1. Par grozījumiem noteikumos “Pirmsskolas izglītojamo uzņemšanas kārtībā Vecumnieku novada izglītības iestādēs”.

(Ziņo vecākā izglītības metodiķe V.Beļūna)

  1. Par Vecumnieku novada pašvaldības muzeju darba laikiem.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

  1. Par konkursa „Vecumnieku novada sakoptākais īpašums 2018” nolikumu.

(Ziņo Domes priekšsēdētāja vietnieks J.Kovals)

 

 

Izglītības, kultūras un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētāja                                A.Jurova

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933