Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Pasākumi

Finanšu komitejas sēde

16. maijā plkst. 16.00

Rīgas ielā 29A, Vecumniekos, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Vecumnieku novada Domes Finanšu komitejas sēde

Darba kārtība

 1. Par LPS komitejās skatītajiem jautājumiem.

(Ziņo Domes priekšsēdētājs G.Kalniņš)

 1. Par nekustamo īpašumu atsavināšanu.

(Ziņo nekustamā īpašuma speciāliste L.Vasermane)

 1. Par Vecumnieku novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto gada pārskatu.

(Ziņo Galvenā grāmatvede M.Zālīte)

 1. Par Misas vidusskolas pamatlīdzekļu norakstīšanu no bilances.

(Ziņo Galvenā grāmatvede M.Zālīte)

 1. Par atļauju SIA “Kūdrinieks” slēgt apakšnomas līgumu ar SIA “BITE Latvija”.

(Ziņo Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists A.Zvirbulis)

 1. Par ēkas, zemes un iekārtu nomu SIA “Mūsu saimnieks”

(Ziņo Kancelejas nodaļas vadītājs-jurists A.Zvirbulis)

 1. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Mūsu saimnieks”.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

 1. Par pamatkapitāla palielināšanu SIA “Kūdrinieks”.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

 1. Par nedzīvojamo telpu nomu Z.Spancei Vecumnieku pagastā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

 1. Par nedzīvojamo telpu nomu A.Jurovai Vecumnieku pagastā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

 1. Personas iesniegums par aizbildnībā esoša bērna ēdināšanas izdevumu apmaksu pirmsskolas izglītības iestādē.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

 1. Par finansējumu biedrības “Nigestes amatniecības nams” projektam “Simtgades bērni”.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

 1. Par grozījumiem 2018.gada budžetā.

(Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

 1. Par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.

 (Ziņo Finanšu nodaļas vadītāja G.Skribāne)

 

 

Finanšu komitejas priekšsēdētājs                                                  G.Kalniņš

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933