Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Aktuāli

1 NAP ESF copy copy

Projekts “Atver sirdi Zemgalē” turpinās jau trīs gadus. Kādi projekta laikā sasniegti rezultāti sociālo pakalpojumu sniegšanā?

Vecumnieku novada dome 2016. gada 19. janvārī noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta «Atver sirdi Zemgalē» īstenošanu. Tas ir deinstitucionalizācijas projekts, kurā aktīvi piedalās Sociālais dienests. Patlaban projekts aktivizējies un pieejamas vairākas aktivitātes.

Lai integrētu sabiedrībā cilvēkus ar garīga un funkcionāliem rakstura traucējumiem, 2016. gada 26. janvārī Vecumnieku novada dome noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta "Atver sirdi Zemgalē" īstenošanu. Minētais projekts ir deinstitucionalizācijas projekts, kas izstrādāts  saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākumu “Deinstitucionalizācija” (DI) īstenošanas noteikumiem.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933