Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pieejami pakalpojumi bērniem ar invaliditāti

Vecumnieku novada dome 2016. gada 19. janvārī noslēdza sadarbības līgumu ar Zemgales plānošanas reģionu par projekta «Atver sirdi Zemgalē» īstenošanu. Tas ir deinstitucionalizācijas projekts, kurā aktīvi piedalās Sociālais dienests. Patlaban projekts aktivizējies un pieejamas vairākas aktivitātes.

Bērni ar invaliditāti un viņu vecāki var bez maksas saņemt «Atelpas brīža» pakalpojumu – bērna līdz 17 gadu vecumam īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja un aprūpes pakalpojumu līdz 30 diennaktīm gadā. Patlaban trīs ģimenes Vecumnieku novadā izmanto pakalpojumu bērna līdz 4 gadu vecumam aprūpei un uzraudzībai līdz 50 stundām nedēļā bērna dzīvesvietā, un no 5 gadu vecuma līdz 17 gadiem līdz 10 stundām nedēļā.

Pieejami sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izstrādāts individuālais atbalsta plāns – 40 pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā. Bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem izstrādāts individuālais atbalsta plāns, likumiskajiem pārstāvjiem – ne vairāk kā 20 pakalpojuma sniegšanas reizes visā projekta īstenošanas laikā.  Gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan viņu likumiskajiem pārstāvjiem tiek sniegti psihologa un fizioterapeita pakalpojumi. Personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns, ir iespēja nodrošināt aprūpi mājās. Pašlaik šo pakalpojumu Vecumnieku novadā izmanto četras personas, to nodrošina biedrība «Latvijas Samariešu apvienība».

 

Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933