Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Saskaņojums šaušanas sporta sacensībām šautuvē

Pakalpojuma nosaukums

Saskaņojums šaušanas sporta sacensībām šautuvē

Pakalpojuma apraksts

Lai Vecumnieku novada teritorijā rīkotu šaušanas sporta sacensības šautuvē (šaušanas stendā), tās ir jāsaskaņo ar pašvaldību.

Pakalpojuma saņēmējs

Sacensības šaušanas sporta disciplīnās tajos šaušanas veidos, kuros ir apstiprināti un publicēti sacensību noteikumi, ir tiesīgas organizēt šaušanas sporta federācijas, kas atzītas Sporta likumā noteiktajā kārtībā, un to kolektīvie biedri, kuru statūtos ir paredzēts attiecīgs darbības veids, kā arī juridiskās vai fiziskās personas, kurām saskaņā ar likumu piešķirtas tiesības izmantot ieročus, un pašvaldības.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. docIesniegums

2. Apliecinājums par sacensību rīkotāja atbilstību MK 01.11.2011. not. Nr.840 "Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi" 71.punktam.

3. Sacensību nolikuma kopija vai informācija par sacensību veidu, norises vietu un laiku.

4. Juridiskās vai fiziskās personas, kurai izsniegta licence attiecīgās šautuves (šaušanas stenda) darbībai, rakstveida piekrišana sacensību rīkošanai, ja tā nav sacensību rīkotājs

 5. Sacensību norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana sacensību rīkošanai, ja tas nav sacensību rīkotājs un īpašumtiesību apliecinoša dokumenta dati (dokumenta datums, numurs, veids un derīguma termiņš).

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

• Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums http://www.likumi.lv/doc.php?id=221384

• MK 01.11.2011. not. Nr.840 "Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi" http://likumi.lv/doc.php?id=238948

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Izpilddirektore Aiga Saldābola, tālrunis 63960528, e-pasts: aiga.saldā

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

21 darba diena

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933