Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma

Pakalpojuma nosaukums

Bērna ievietošana ārpusģimenes aprūpē pēc vecāku lūguma

Pakalpojuma apraksts

Pēc vecāku lūguma bērna ievietošana aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, kura vēlas ievietot bērnu ārpusģimenes aprūpē vecāka slimības dēļ, bāriņtiesā iesniedz iesniegumu un dokumentu, kas apliecina, ka vecāks slimības dēļ nevar parūpēties par bērnu, ja tāds pieejams.

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Tālrunis/fakss: 63960527, e-pasts:

Bārbeles pagasta pārvaldē – Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 63946936, e-pasts:  

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 63945076, e-pasts:

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 63933207, e-pasts:  

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Tālrunis: 65152855, e-pasts:  

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 65152693, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

• Iesniegums - docveidlapa

• Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu).

• Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)

Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Evita Caune, Vecumnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tel. 63960527, 29397043, e-pasts –  

Pakalpojuma saņemšana

Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un Bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmums par lūguma apmierināšanu vai atteikumu.  Bāriņtiesas lēmumu var saņemt 10 darba dienu laikā pēc tā stāšanās spēkā klātienē, pa pastu vai elektroniski.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēneša laikā

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933