Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Viesģimene

Pakalpojuma nosaukums

Viesģimene

Pakalpojuma apraksts

·         Viesģimenes statusa iegūšana.

·         Atteikšanās no viesģimenes statusa.

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, kura vēlas kļūt par viesģimeni, bāriņtiesā  iesniedz iesniegumu. 
Bāriņtiesa nosaka, kādi dokumenti iesniedzami papildus.
Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. tālrunis/fakss: 63960527, e-pasts:

Bārbeles pagasta pārvaldē – Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. tālrunis 63946936, e-pasts:  

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 63945076, e-pasts:

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 63933207, e-pasts:  

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Tālrunis: 65152855, e-pasts:  

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 65152693, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

• Iesniegums - docveidlapa

• Personu apliecinošs dokuments (uzrāda oriģinālu).

• Iesniedzēja ieskatā lietas izskatīšanai nepieciešamo un iesniegumā norādītās informācijas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu).

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Evita Caune, Vecumnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tel. 63960527, 29397043, e-pasts –  

Pakalpojuma saņemšana

Bāriņtiesa raugās, lai par viesģimeni ieceļamajai personai būtu viesģimenes pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības, pieprasa informāciju Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par personu un izvērtē personas: 
• motivāciju kļūt par viesģimenei; 
• ģimenes locekļu savstarpējās attiecības; 
• nodarbinātību; 
• dzīves apstākļus; 
• spēju pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.
Bāriņtiesas sēdē, pamatojoties uz lietā esošajiem materiāliem un Bāriņtiesas sēdes dalībnieku sniegtajiem paskaidrojumiem, tiek pieņemts lēmums par lūguma apmierināšanu vai atteikumu. 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēneša laikā

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933