Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Testamenta sastādīšana, atsaukšana, privāta testamenta pieņemšana glabāšanā

Pakalpojuma nosaukums

Testamenta sastādīšana, atsaukšana, privāta testamenta pieņemšana glabāšanā

Pakalpojuma apraksts

Vecumnieku novada bāriņtiesa ieraksta testamentu grāmatā tās darbības teritorijā deklarēto iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas).

Publisks testaments taisāms testatora personīgā klātbūtnē, piedaloties diviem lieciniekiem.

Testatoram tiek izsniegts apliecināts testamenta izraksts.

Testamenta atsaukums tiek pieņemts neatkarīgi no testatora dzīvesvietas

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. tālrunis/fakss: 63960527, e-pasts . Pieņemšanas laiks pirmdiena, trešdiena 8ºº- 1700

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63946936, e-pasts

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63945076, e-pasts

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis 63933207, e-pasts

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis: 65152855, e-pasts  

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās 8ºº- 1700, tālrunis 65152693 , e-pasts  

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Testatora un pieaicināto divu liecinieku personu apliecinoši dokumenti ( pase, vai personas apliecība)

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

LR Civillikums

Bāriņtiesu likums

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

Valsts nodeva:

Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu – 18.50 euro

Par testamenta pieņemšanu glabāšanā – 34.15 euro

Par testamenta izraksta sastādīšanu un izsniegšanu – 1.42 euro (par katru lappusi);

Samaksu iespējams veikt Vecumnieku novada Domē pēc pakalpojuma saņemšanas skaidrā naudā vai ar maksājuma karti, kā arī uz vietas pagastu pārvaldēs skaidrā naudā.

Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar testamenta sastādīšanu ārpus bāriņtiesas telpām. ( Bāriņtiesu likuma 84.panta pirmā daļa)

Atbildīgā persona

Evita Caune, Vecumnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tel. 63960527, 29397043, e-pasts – ,

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Pieņemšanas laiks pirmdiena, trešdiena 8ºº- 1700

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63946936, e-pasts

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63945076, e-pasts

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis 63933207, e-pasts

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis: 65152855, e-pasts

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās 8ºº- 1700, tālrunis 65152693 , e-pasts

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba diena apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Izdarīt apliecinājumus bāriņtiesa var arī testatora dzīvesvietā vai citā vietā, ja persona slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties bāriņtiesā

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933