Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Piekrišana paternitātes atzīšanai

Pakalpojuma nosaukums

Piekrišana paternitātes atzīšanai

Pakalpojuma apraksts

Piekrišana paternitātes atzīšanai, ja bērna māte ir mirusi, vai nav zināma viņas atrašanās vieta.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. tālrunis/fakss: 63960527, e-pasts:

Bārbeles pagasta pārvaldē – Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. tālrunis 63946936, e-pasts:  

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 63945076, e-pasts:

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 63933207, e-pasts:  

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Tālrunis: 65152855, e-pasts:  

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Tālrunis 65152693, e-pasts:  

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Persona, kura vērsusies tiesā par paternitātes noteikšanu bērnam, vēršas bāriņtiesā ar iesniegumu.

Iesnieguma - docveidlapa

Ja bērns ir nepilngadīgs un viņam nav nodibināta aizbildnība. Iesniegumam pievienojamās dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):
• dzimšanas apliecība;
• vecāka miršanas apliecība;
• vai citi, pēc nepieciešamības.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)

Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Evita Caune, Vecumnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tel. 63960527, 29397043, e-pasts –  

Pakalpojuma saņemšana

Ja bērna māte mirusi, vai nav zināma viņas atrašanās vieta, iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt bērna tēvs viens pats. Ja bērns ir nepilngadīgs, nepieciešama bērna aizbildņa piekrišana vai bāriņtiesas piekrišana, ja bērnam nav nodibināta aizbildnība.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 mēneša laikā

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933