Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Darījuma aktu un dokumentu projektu un nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai sagatavošana

Pakalpojuma nosaukums

Darījuma aktu un dokumentu projektu un nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai sagatavošana

Pakalpojuma apraksts

Pēc Vecumnieku novada bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju lūguma, bāriņtiesa sagatavo dokumentu projektus, nostiprinājuma lūgumus.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Tālrunis/fakss: 63960527, e-pasts . Pieņemšanas laiks pirmdiena, trešdiena 8ºº- 1700

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63946936, e-pasts

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63945076, e-pasts

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis 63933207, e-pasts

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis: 65152855, e-pasts i 

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās 8ºº- 1700, tālrunis 65152693 , e-pasts  

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

• Veidlapa – Nostiprinājuma lūguma formas (www.zemesgramata.lv)

• Pase vai personas apliecība,

• ziņas par deklarēto dzīvesvietu,

• īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, uz kā pamata tiek sastādīts dokuments,

• apliecinot dokumentu, tiek pārbaudīta personu rīcībspēja

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Bāriņtiesu likums

Zemesgrāmatu likums

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

 

Valsts nodevas :

Par darījuma akta projekta sagatavošanu – 11.38 euro

Nostiprinājuma lūguma sastādīšanu – 7.11 euro

Cita veida dokumentu sastādīšanu – 4.27 euro (par katru lappusi).

• Samaksu iespējams veikt Vecumnieku novada Domē pēc pakalpojuma saņemšanas skaidrā naudā vai ar maksājuma karti, kā arī uz vietas pagastu pārvaldēs skaidrā naudā.

Bāriņtiesa ir tiesīga iekasēt maksu par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar apliecinājuma izdarīšanu ārpus bāriņtiesas telpām. ( Bāriņtiesu likuma 84.panta pirmā daļa)

Atbildīgā persona

Evita Caune, Vecumnieku novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, tel. 63960527, 29397043, e-pasts – ,

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē –

Vecumnieku novada Bāriņtiesa - Rīgas iela 29 a, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads. Pieņemšanas laiks pirmdiena, trešdiena 8ºº- 1700, tālrunis/fakss: 63960527, e-pasts  

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, trešdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63946936, e-pasts

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās no 8ºº- 1700, tālrunis 63945076, e-pasts

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis 63933207, e-pasts

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks pirmdienās, ceturtdienās 8ºº- 1700, tālrunis: 65152855, e-pasts  

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov. Pieņemšanas laiks otrdienās 8ºº- 1700, tālrunis 65152693 , e-pasts  

• Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

• Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba diena, apmeklētāju pieņemšanas laikā

Bāriņtiesa var uzklausīt attiecīgās pašvaldības iedzīvotāja vēlmes viņa dzīvesvietā, ja iedzīvotājs slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties bāriņtiesā.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933