Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Uzvārda vai vārda (vārda un uzvārda), vai tautības maiņa

Pakalpojuma nosaukums

Uzvārda vai vārda (vārda un uzvārda), vai tautības maiņa

Pakalpojuma apraksts

Vārdu, uzvārdu (vārdu un uzvārdu), tautību var mainīt persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē - Vecumnieku Dzimtsarakstu nodaļā - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokuments;

2. Iesniegums , norādot vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda),vai tautības maiņas iemeslu;

3. Nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišanu vārda vai uzvārda(vārda un uzvārda), vai tautības maiņai;

4. Fotogrāfija 4,5x3,5cm;

5. Kvīts par valsts nodevas samaksu.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Civillikums,

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums,

Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem",

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums,

Administratīvā procesa likums,

Ministru kabineta 22.09.2009. noteikumi Nr.1079 „Noteikumi par vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas iesniegumu veidlapu paraugiem”.

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva 71,14 euro

Atbildīgā persona

Elga Kaļķe, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, tel.63976409,

e-pasts -  

Pakalpojuma saņemšana

Pa pastu - LR Tieslietu Ministrijas Dzimtsarakstu departaments nosūta lēmumu uz norādīto adresi

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

22 darba dienas

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933