Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana

Pakalpojuma nosaukums

Civilstāvokļa aktu reģistru ierakstu aktualizēšana un atjaunošana

Pakalpojuma apraksts

• Civilstāvokļa aktu ieraksta aktualizēšana ir iepriekš izdarīta civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu labošana, papildināšana vai anulēšana.

• Dzimtsarakstu nodaļa civilstāvokļa aktu reģistra ierakstā labo kļūdas un ieraksta trūkstošās vai jaunas ziņas, saskaņā ar ieinteresētās personas iesniegumu, ja ieraksta labošanai vai papildināšanai ir pietiekams pamats un ja nav strīdu starp ieinteresētajām personām.

• Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta atjaunošana ir iepriekš reģistrēta, bet bojā gājuša vai pazuduša civilstāvokļa akta pārreģistrācija.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē - Vecumnieku Dzimtsarakstu nodaļā - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Jāiesniedz iesniegums

2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Civillikums,

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums,

Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem",

Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva 7,00 euro

Atbildīgā persona

Elga Kaļķe, Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniece, tel.63976409,

e-pasts -  

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē Vecumnieku Dzimtsarakstu nodaļā - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

22 darba dienas

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933