Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Miršanas reģistrācija

Pakalpojuma nosaukums

Miršanas reģistrācija

Pakalpojuma apraksts

• Par miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts.

• Pēc miršanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks, pēc pieprasījuma, izsniedz miršanas apliecību tai personai, kura paziņojusi par miršanas faktu.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē - Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Jāiesniedz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta apliecība par nāves cēloni (oriģināls);

2. Jāiesniedz mirušās personas personu apliecinošs dokuments(oriģināls);

3. Uzrādīt paziņotāja personu apliecinošu dokumentu.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Civillikums,

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums,

Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem",

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Elga Kaļķe, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, tel.63976409,

e-pasts - ,

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Vienas darba dienas laikā

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933