Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu atkārtota izsniegšana

Pakalpojuma apraksts

Lai atkārtoti saņemtu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību, izziņu vai izrakstu no civilstāvokļa aktu reģistriem, tos var saņemt, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu, pilnvarotām personām – pilnvaru

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Klātienē - Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

2. Izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv:

Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana

Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana

Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Jāiesniedz iesniegums

2. Jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Civillikums,

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums,

Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem",

Ministru kabineta 24.09.2013. noteikumi Nr.906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

Pakalpojuma maksa

Valsts nodeva 7,00 euro

Atbildīgā persona

Elga Kaļķe, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, tel.63976409,

e-pasts - ,

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Vienas darba dienas laikā

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933