Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Dzimšanas reģistrēšana

Pakalpojuma nosaukums
Dzimšanas reģistrēšana
Pakalpojuma apraksts
• Par bērna piedzimšanu paziņo dzimtsarakstu iestādei mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas.
• Ja bērna vecāki nav laulībā, ziņas par tēvu ieraksta pamatojoties uz paternitātes atzīšanas iesniegumu. Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt, reģistrējot bērna dzimšanu, kā arī pēc tam, kad bērna dzimšana reģistrēta, vai jau pirms bērna dzimšanas.
• Paternitāti var atzīt arī tad, ja bērna māte, bērna mātes vīrs vai bērna mātes bijušais vīrs un bērna bioloģiskais tēvs personiski iesniedz kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļai adresētu iesniegumu, uz kura notariāli apliecināts iesniedzēju paraksta īstums.
• Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību.
Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
1. Jāiesniedz ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna dzimšanu;
2. Jāuzrāda vecāku pases vai personu apliecības;
3. Jāuzrāda vecāku laulības apliecība;
4. Iesniegums par paternitātes atzīšanu, ja vecāki nesastāv laulībā.
Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti
Civillikums,
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums,
Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr.761 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem".
Pakalpojuma maksa
Bezmaksas
Atbildīgā persona
Elga Kaļķe, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja, tel.63976409,
e-pasts - ,
Pakalpojuma saņemšana
Klātienē Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā - 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš
Vienas darba dienas laikā

Sociālās atbildības projekta „Izglābsim 100 bērnus” ietvaros SIA "Roche Latvija" izdevuši grāmatu "Gribu būt tētis", kuru 2018. gadā visos novados nodos jaunajiem un topošajiem vecākiem. Katram novadam paredzēts atvēlēt grāmatu skaitu, kas līdzinās pagājušā gadā piedzimušo bērnu skaitam, kas pareizināts ar skaitli “2”.

Pagaidām grāmatas elektroniskā versija pieejama šeit:

pdfGRĀMATA "GRIBU BŪT TĒTIS"

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933