Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

E-pakalpojumi

Bauskas novada pašvaldības iestāde "Vecumnieku apvienības pārvalde" nodrošina ar drošu elektronisku parakstu parakstītu elektronisko dokumentu saņemšanu, par elektronisko datu nesēju izmantojot elektronisko pastu.

Piedāvājam iespēju pakalpojumu pieprasīt elektroniski, iesniedzot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu. Veidlapa iesnieguma aizpildīšanai ir pieejama atsevišķi pie katra pakalpojuma.

Elektroniskā pasta adrese iesnieguma par pakalpojumiem iesniegšanai, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu:

Dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr. 473.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta
saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

www.latvija.lv

Lai turpinātu veicināt iedzīvotāju informētību par elektroniskajām iespējām, ko iedzīvotājiem piedāvā valsts iestādes un pašvaldības, Latvijas valsts portālā www.latvija.lv ir izveidoti materiāli, kas vienkāršā veidā paskaidro kā pielietojot valsts radītos elektroniskos risinājumus iedzīvotāji var pieprasīt un saņemt valsts iestāžu un pašvaldību sniegtos pakalpojumus, sazināties ar iestādēm un iegūt informāciju elektroniski.

Iedzīvotājs var uzzināt:

 • kas ir personas deklarētā dzīvesvietas adrese, kā to mainīt;
 • kur atrast informāciju par nekustamajiem īpašumiem;
 • ko personai darīt, kad tā izbrauc no valsts;
 • kāda informācija par personu ir valsts rīcībā;
 • kā pārliecināties par trešās personas identitāti;
 • kā elektroniski sazināties ar iestādi;
 • kā elektroniski pilnvarot citu personu;
 • kā elektroniski pieprasīt pabalstus;
 • kā reģistrēt uzņēmumu;
 • kā atgūt attaisnotos izdevumus;
 • u.c.

www.epakalpojumi.lv

Portālā www.epakalpojumi.lv ir izveidoti vairāki integrēti e-pakalpojumi, kuri apkopo datus no Latvijas pašvaldībām, valsts iestādēm un komercsabiedrībām. Portāla integrācijas E-Biznesa vide ir pamats daudziem starpinstitūciju e-pakalpojumiem. Portāls ir pieejams gan fiziskām, gan juridiskām autorizētām personām.

Pakalpojuma lietotājs var:

 • iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli Latvijas pašvaldībās;
 • aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem;
 • pieteikties saņemt elektroniski maksāšanas paziņojumus;
 • veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vari arī apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem;
 • iegūt informāciju par veiktajiem, sev piederošo īpašumu, nodokļa maksājumiem pašvaldībās;
 • iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma nodokli

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933