Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā

Pakalpojuma nosaukums

Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā

Pakalpojuma apraksts

Iespēja vecākiem reģistrēt pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Pakalpojuma pieprasīšana

Misas vidusskola

Direktore Anna Balgalve, Tālr. 63976873, 29400995, 63943255 e-pasts:  , Vecumnieku pag., p/n Bodnieki, LV3906

Skaistkalnes vidusskola

Direktore Svetlana Vāverniece, Tālr.63933166, 29564834, 63933101 e-pasts: , Skolas-5, Skaistkalnes pag., LV-3924

Vecumnieku vidusskola

Direktors Aivars Ķiņķevskis, Tālr. 63960595, 29110090, 63960595 e-pasts: , Rīgas iela 24, Vecumnieku pag., LV-3933

Stelpes pamatskola       

Direktore Dagmāra Venclova, Tālr., 63945109, 29464160, 63945109 e-pasts: , „Nākotnes”, Stelpes pag., LV-3925

PII „Cielaviņa” 

Direktore Rita Zvirbule, Tālr. 65152930, 28351067, 65152893, e-pasts: , Liepu iela 15, Valles pag., LV-5106

Pakalpojuma saņemšana

Elektroniski, lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē, bērna vecāks autorizējas pakalpojuma saņemšanai atbilstoši www.epakalpojumi.lv nosacījumiem. 

Pakalpojumu saņem atbilstoši pieprasīšanas veidam - elektroniski vai klātienē.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

docxIESNIEGUMS

Lai pieteiktu klātienē bērnu uzņemšanai izglītības iestādē: bērna vecāks uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību. 

Bērna aizbildnis, vecāku pilnvarotā persona vai cits bērna likumiskais pārstāvis (kas nav vecāks), lai pieteiktu bērnu uzņemšanai izglītības iestādē - reģistrētu reģistrā uzrāda dokumentu, uz kura pamata ir tiesīgs pārstāvēt bērnu (ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā) -  1. aizbildnis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs (bāriņtiesas lēmums); 
2. audžuģimenes pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs; 
3. adopcijas gadījumā – persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs; 
4. vecāku pilnvarotā persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kas dod viņam tiesības rīkoties bērna interesēs (notariāli vai bāriņtiesas apstiprināta pilnvara).

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Papildus informācija

Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)

Apstrīdot administratīvo aktu vai faktisko rīcību, administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Atgādinājums

Bērna aizbildnis, vecāku pilnvarotā persona vai cits bērna likumiskais pārstāvis (kas nav vecāks) pirmsskolas vecuma bērnus rindā var reģistrēt tikai klātienē.

Brīdinājums

Gadījumā, ja nav sekmīgi izdevies uzsākt pakalpojuma lietošanu www.epakalpojumi.lv, lūdzam sazināties ar Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (KAC) Vecumniekos, Rīgas ielā 29,

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933