Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Dokumentu kopēšana, drukāšana un faksa nosūtīšana

Pakalpojuma nosaukums

Dokumentu kopēšana, drukāšana un faksa nosūtīšana

Pakalpojuma apraksts

Kopēšanas un drukāšanas (līdz A3 izmēram) maksas pakalpojums.

Faksa nosūtīšanas maksas pakalpojums.

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

Vecumnieku bibliotēka - Rīgas iela – 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3933
Beibežu bibliotēka - Beibeži 2,Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV - 3933
Misas bibliotēka - Misas tautas nams,Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV - 3906
Umpārtes bibliotēka - Klīvi, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3930
Stelpes bibliotēka - Kalna iela 3-1, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV - 3925
Bārbeles bibliotēka - "Tīrumi", Bauskas iela, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905
Skaistkalnes bibliotēka - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3924
Valles bibliotēka - Liepu 15, Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV – 5106
Kurmenes bibliotēka - "Baltā skola", Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads, LV - 5115
Taurkalnes bibliotēka - "Zemenītes", Taurkalne, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV - 5106

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nav

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Nav

Pakalpojuma maksa

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 26.03.2014. lēmumu (prot.Nr.5; 10.§) maksas pakalpojumu cenrādis (ar PVN)

1. Kopēšana un drukāšana:

melnbalta A4 1 lappuse 0,12 EUR;

melnbalta A3 1 lappuse 0,24 EUR;

krāsaina A4 1 lappuse 0,24 EUR;

krāsaina A3 1 lappuse 0,48 EUR;

2. faksa nosūtīšana 0,44 EUR.

Atbildīgā persona

Sekretāre-lietvede Aija Narbute, tālr.63976100, e-pasts:

Bārbeles pagasta pārvaldē: Lietvede-kasiere Dzintra Kļaviņa, tālr.6394636, e-pasts:

Kurmenes pagasta pārvaldē: Lietvede-kasiere Anita Kārkliņa, tālr.65152693, e-pasts:

Skaistkalnes pagasta pārvaldē: Lietvede-kasiere Gunita Barena, tālr.63933206, e-pasts:

Stelpes pagasta pārvaldē: Lietvede-kasiere Mārīte Grantiņa-Podiņa, tālr.63945076, e-pasts:

Valles pagasta pārvaldē: Lietvede-kasiere Irēna Ruģele, tālr.65152855, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē –

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

Vecumnieku bibliotēka - Rīgas iela – 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3933
Beibežu bibliotēka - Beibeži 2,Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV - 3933
Misas bibliotēka - Misas tautas nams,Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV - 3906
Umpārtes bibliotēka - Klīvi, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3930
Stelpes bibliotēka - Kalna iela 3-1, Stelpes pagasts, Vecumnieku novads, LV - 3925
Bārbeles bibliotēka - "Tīrumi", Bauskas iela, Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads, LV-3905
Skaistkalnes bibliotēka - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3924
Valles bibliotēka - Liepu 15, Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV – 5106
Kurmenes bibliotēka - "Baltā skola", Kurmenes pagasts, Vecumnieku novads, LV - 5115
Taurkalnes bibliotēka - "Zemenītes", Taurkalne, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV - 5106

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nepieciešamos materiālus pakalpojuma saņēmējs saņem uzreiz pēc to nokopēšanas vai izdrukāšanas.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933