Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībā

Pakalpojuma nosaukums

Iesniegumu pieņemšana un izskatīšana pašvaldībā

Pakalpojuma apraksts

Jums ir iespēja iesniegt lūgumu, sūdzību, priekšlikumu vai jautājumu (iesniegumu) pašvaldībai par pašvaldības darbu.  Piemēram, Jūs varat iesniegt sūdzību par pašvaldības amatpersonas rīcību vai priekšlikumu pašvaldības komunālo pakalpojumu uzlabošanai.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Iesniegums - docxveidlapa

Pakalpojuma pieprasīšana

  1. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-5106

Vecumnieku novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs - Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933

Bārbeles pagasta pārvaldē – Bauskas iela 2, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV-3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV-3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV-3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV-5106

2. elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” www.latvija.lv;

3. elektroniski e-pastā ar drošu elektronisku parakstu;

4. pa pastu. Iesniedzot dokumentus e-pastā, tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Saprātīgā termiņā, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933