Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Dzīvokļa piešķiršana

Pakalpojuma nosaukums

Dzīvokļa piešķiršana

Pakalpojuma apraksts

Atbrīvojušos dzīvokli piedāvā īrēt palīdzības saņemšanas reģistros reģistrētajām personām. Šo dzīvokli, personām atsakoties īrēt, piedāvā personām iesniegumu reģistrācijas kārtībā.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē - Vecumnieku novada domē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums – docVeidlapa

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Atbildīgā persona

Nekustamo īpašumu speciāliste Ligita Vasermane, tel. 63960526, e-pasts

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Vecumnieku novada domē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

22 darba dienas

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933