Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Palīdzība dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā

Pakalpojuma nosaukums

Palīdzība dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā

Pakalpojuma apraksts

Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos reģistros:
1.reģistrs Nr.1 - “PERSONAS, KURAS AR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ NODROŠINĀMAS PIRMĀM KĀRTĀM”;
2.reģistrs Nr.2 - “PERSONAS, KURAS AR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻA JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ NODROŠINĀMAS VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBĀ”;
3.reģistrs Nr.3 - "PERSONAS, KURAS reģistrētas īrētā dzīvokļa apmaiņai".

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē - Vecumnieku novada domē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums – docVeidlapa

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Likums „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

Likums “Par dzīvojamo telpu īri”

pdfSAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.10 “Par pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Vecumnieku novadā”

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Atbildīgā persona

Nekustamo īpašumu speciāliste Ligita Vasermane, tel. 63960525,

e-pasts

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Vecumnieku novada domē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Viens mēnesis no iesnieguma saņemšanas dienas.
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu objektīvu iemeslu dēļ termiņu var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem.

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933