Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Nekustamā īpašuma iznomāšana. Par ēku (būvju) nomu.

Pakalpojuma nosaukums

Nekustamā īpašuma iznomāšana

Pakalpojuma apraksts

Par ēku (būvju) nomu.

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, pašvaldībā iesniedz iesniegumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē - Vecumnieku apvienības pārvaldē, KAC 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku apvienības pārvaldei, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums – docIesniegums

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumi Nr.97 "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”

2. Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumi Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Atbildīgā persona

Nekustamā īpašumu speciāliste Ligita Vasermane, tālr. 63960526, e-pasts

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Vecumnieku apvienības pārvaldē KAC, 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

22 darba dienas

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933