Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Nekustamā īpašuma iznomāšana. Par ēku (būvju) nomu.

Pakalpojuma nosaukums

Nekustamā īpašuma iznomāšana

Pakalpojuma apraksts

Par ēku (būvju) nomu.

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, pašvaldībā iesniedz iesniegumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē - Vecumnieku novada domē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums – docVeidlapa

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"
2. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Atbildīgā persona

Nekustamo īpašumu speciāliste Ligita Vasermane, tel. 63976486, 25547478, e-pasts

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Vecumnieku novada domē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

22 darba dienas

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933