Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Nekustamā īpašuma iznomāšana. Par Zemesgabala nomu.

Pakalpojuma nosaukums

Nekustamā īpašuma iznomāšana

Pakalpojuma apraksts

Par zemesgabala nomu

Persona, kura vēlas nomāt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, pašvaldībā iesniedz iesniegumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē - Vecumnieku novada domē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniegums – docVeidlapa

 

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

1. Ministru kabineta 08.06.2010. noteikumi Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"
2. Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumi Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu"

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Atbildīgā persona

Zemes ierīkotājs, teritorijas plānotājs Jānis Strēlis, tel. 63976401, e-pasts

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Vecumnieku novada domē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

22 darba dienas

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933