Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai tā neesamību izsniegšana

Pakalpojuma nosaukums

Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parādu vai tā neesamību izsniegšana

Pakalpojuma apraksts

Izziņu izsniedz pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma. Izziņa paredzēta iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā, atsavinājuma dokumentu noformēšanai, kredītiestādēm, notāram, tiesas iestādēm u.c.

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa tālruni 63976576 (nodokļu inspektore)
2. Pa e-pastu
3. Klātienē -

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

4. Pa pastu - Vecumnieku novada pašvaldībai, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli”
Likums „Par nodokļiem un nodevām”

Ministru kabineta 20.06.2006. noteikumi. Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība"
Ministru kabineta18.04.2000. noteikumi. Nr.149 "Kārtība, kādā kārtējie nodokļu maksājumi un nokavētie nodokļu maksājumi tiek ieskaitīti budžetā" Vecumnieku novada Domes 2010.gada 30.jūnija saistošie noteikumi Nr.10 „Par Vecumnieku novada pašvaldības nodevām”

Pakalpojuma maksa

Pašvaldības nodeva 0,70 euro,

Atbildīgā persona

Nodokļu inspektore Brigita Reinvalde, tālr.63976576, e-pasts:

Bārbeles pagasta pārvaldē: Lietvede-kasiere Dzintra Kļaviņa, tālr.6394636, e-pasts:

Kurmenes pagasta pārvaldē: Lietvede-kasiere Anita Kārkliņa, tālr.65152693, e-pasts:

Skaistkalnes pagasta pārvaldē: Lietvede-kasiere Sandra Romaņenkova, tālr.63933206, e-pasts:

Stelpes pagasta pārvaldē: Lietvede-kasiere Dace Stallīte, tālr.63945076, e-pasts:

Valles pagasta pārvaldē: Lietvede-kasiere Zaiga Saulīte, tālr.65152855, e-pasts:

Pakalpojuma saņemšana

1. Klātienē –

Vecumnieku novada domē - 2.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

Bārbeles pagasta pārvaldē - „Tīrumi”, Bārbele, Bārbeles pag., Vecumnieku nov., LV – 3905

Kurmenes pagasta pārvaldē - „Pagastmāja”, Kurmene, Kurmenes pag., Vecumnieku nov., LV-5115

Skaistkalnes pagasta pārvaldē - Skolas iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pag., Vecumnieku nov., LV – 3924

Stelpes pagasta pārvaldē - „Stelpes pagasta nams”, Vecstelpe, Stelpes pag., Vecumnieku nov., LV – 3925

Valles pagasta pārvaldē - „Dzirnas”, Valle, Valles pag., Vecumnieku nov., LV – 5106

2. Pa pastu (pēc pašvaldības nodevas samaksas).
3. Uz e-pastu, faksu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba diena

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933