Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana

Pakalpojuma nosaukums

Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana

Pakalpojuma apraksts

Pēc personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas vai pēc pašvaldības iniciatīvas Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku apvienības pārvalde” veic atsavināšanas izvērtēšanas darbības. Ja nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai tiek virzīts izskatīšanai Bauskas novada domē. Atsavināšana notiek, nekustamo īpašumu pārdodot izsolē vai par brīvu cenu

Pakalpojuma pieprasīšana

1. Pa e-pastu – ja dokumenti sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinot tos ar drošu elektronisko parakstu, laika zīmogu, nosūtot uz e-pastu

2. Klātienē - Vecumnieku apvienības pārvaldē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

3. Pa pastu - nosūtot dokumentus Vecumnieku apvienības pārvaldei, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov., LV-3933.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

docxIesniegums

Par pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti

· Fizisko personu datu apstrādes likums

· Likums "Par pašvaldībām"

· Publiskas personas mantas atsavināšanas likums

· MK 01.02.2011. not. Nr.109 "Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta"

Pakalpojuma maksa

Bez maksas

Atbildīgā persona

Nekustamā īpašuma speciāliste Ligita Vasermane, tel. 63960525,

e-pasts

Pakalpojuma saņemšana

Klātienē – Vecumnieku apvienības pārvaldē 1.stāvs, Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Bauskas nov.

Pa pastu – uz iesniegumā norādīto adresi.

Uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933